Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en welzijn

Gouda is een plek die veilig en prettig is voor iedereen die meer moeite heeft om zelfstandig mee te komen. Er is zorg voor alle generaties, voor elke levensfase. Een efficiënte inzet van zorg is wel nodig, aangezien het aanbod van zorg niet onuitputtelijk kan zijn. Maatwerk is de spil waar het hier om draait!

D66 Gouda heeft daarbij de volgende speerpunten:
> De zorgvraag staat centraal: regie over de zorg ligt zoveel mogelijk bij de cliënt. De zorg vindt zo dicht mogelijk bij de thuissituatie plaats, gesteund
door stevige sociale teams
> De gemeente verzamelt metagegevens over de zorgvraag in Gouda door de jaren heen
> We verbinden ons met zorgaanbieders die voor de lange termijn samen willen werken aan de kwaliteit en kostenbeheersing van de zorg
> We kopen populatiegebonden in bij een beperkt aantal aanbieders

Zorg en welzijn