Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en ruimte

Gouda bereikt de grenzen van zijn groei. Daarom wil D66 alleen nog maar binnenstedelijk nieuwe woningen bouwen, met uitzondering van Westergouwe. We streven naar meer diversiteit in de woningvoorraad, met aandacht voor jongeren en eenpersoonshuishoudens. Duurzaamheid staat voor D66 centraal. Het Groene Hart moeten we sparen en we willen werken aan een Goudse Vergroeningsagenda. In Westergouwe moeten aanstaande bewoners keuzevrijheid hebben bij de inrichting van hun nieuwe wijk.

De leefbaarheid van wijken blijven we stimuleren, maar gezien de uitgeputte (landelijke) budgetten is hiervoor meer initiatief vanuit en samenwerking met burgers, woningbouwcorporaties en ondernemers nodig. D66 ziet mogelijkheden om het onderhoudsniveau van straten, riolen, parken en openbaar groen terug te brengen. Daarbij mogen we de aantrekkingskracht van de stad niet vergeten. Daarnaast willen we een afvalsysteem dat duurzaam gedrag beloont.

We willen leegstand van kantoorgebouwen bestrijden door de mogelijkheden voor herbestemming flexibeler te maken, en kantoren bijvoorbeeld (tijdelijk) een woonfunctie te geven. Regelarme zones moeten de aantrekkingskracht van bedrijventerreinen vergroten.

Wonen en ruimte