Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Werk en zorg

Iedereen moet (kunnen) werken en een bijdrage leveren aan de samenleving. De gemeente ondersteunt mensen hierin. We willen meer mensen aan het werk en minder uitkeringsgerechtigden. D66 wil met ondernemers en onderwijsinstellingen de handen ineenslaan om te zorgen dat in het bijzonder de jeugd toekomst heeft op de arbeidsmarkt. Dat kan bijvoorbeeld als scholen hun aanbod beter afstemmen op de behoeften van lokale werkgevers en als de gemeente bemiddelt bij stageplaatsen.

Ook in zorg en welzijn gaan we uit van de eigen kracht van burgers. Mensen zijn goed in staat om met hulp van hun eigen netwerk in hun noden te voorzien. D66 Gouda vindt ook dat mensen best zelf voor voorzienbare spullen, zoals een rollator, kunnen gaan sparen. Heeft iemand echter zorg nodig die niet te voorzien was en kan het eigen netwerk onvoldoende steun bieden, dan blijft een vangnet nodig.
D66 wil dat de zorg weer dicht bij huis komt. Daarom willen we (kleinschalige) op de wijk gerichte zorgaanbieders de ruimte geven. We willen een centraal aanspreekpunt voor alle zorgvragen; dat is prettiger en efficiënter. Jeugdzorg moet zich weer gaan richten op echte probleemgevallen.

Werk en zorg