Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Verkeer en vervoer

Gouda is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer; binnen de stad hebben fiets, OV en voetgangers voorrang. De bereikbaarheid met de auto verbetert door optimaal gebruik te maken van de buitenste ring van Gouda. De stad zelf wordt meer het domein van de fietser en de voetganger, met ruimte voor OV en duurzaam vervoer. Hier kan een goed sturend parkeer- en vergunningenbeleid een belangrijke bijdrage aan leveren.

D66 Gouda heeft daarbij de volgende speerpunten:
> Voorrang geven aan de fietser en het OV
> Het duurzaam vervoer stimuleren
> Het instellen van een milieuzone verkennen
> Het huidig parkeerbeleid voor bewoners en bezoekers tegen het licht houden: vergunningensysteem in de ring rond de binnenstad

Verkeer en vervoer