Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid en handhaven

De afgelopen periode is veel gedaan om de veiligheid in Gouda te verbeteren. D66 wil het integrale veiligheidsbeleid evalueren. De gecoördineerde aanpak van veelplegers zetten we graag voort.

Burgers voelen zich aanmerkelijk veiliger in de stad. Dat gevoel kunnen we verder versterken als bewoners samen actie ondernemen bij overlast, ergernis en criminaliteit door die niet alleen te signaleren maar ook te melden. Samen iemand aanspreken helpt; net als het doen van meldingen. Die geven de politie nuttige informatie waarmee ze effectiever kan optreden.

Daarnaast zet D66 in op het verlagen van de overlast door jongeren. Het is geen oplossing, maar het zou zeker helpen als we ophouden jongeren uitsluitend als probleem te beschouwen. Zij zijn onze toekomst en hun stem moet worden gehoord.

Veiligheid en handhaven