Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sport

Sport is belangrijk voor de gezondheid en sociale verbondenheid: bewegen is een sleutel in de strijd tegen obesitas en hart- en vaatziekten en samen bewegen versterkt de samenhang in de stad. Het is dus van groot belang dat alle Gouwenaren, met of zonder beperking, sport kunnen beoefenen. D66 zal zich hier op alle manieren hard voor maken.

Daarom heeft D66 Gouda de volgende speerpunten:
> Sport stimuleren en mogelijk maken voor iedereen
> Sportief ondernemerschap nastreven met gelijke kansen voor alle verenigingen
> Sport ook op de lange termijn veiligstellen

Sport