Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kunst en cultuur

D66 Gouda is blij met het cultureel ondernemerschap dat afgelopen periode ten bloei is gekomen, denk aan de bouw van een bioscoop door de schouwburg. Die initiatieven kunnen dienen als voorbeeld voor andere sectoren (o.a. sport). D66 wil meer start- of projectsubsidies, ook in de culturele sector. Langdurige subsidies worden afgebouwd.

D66 wil de monumenten in Gouda optimaal maatschappelijk benutten. Leegstand van ons cultureel erfgoed is slecht voor het gebouw én voor de leefbaarheid van onze stad. We verwelkomen en ondersteunen initiatieven om een pand nieuw leven in te blazen, zoals afgelopen periode met het badhuis (Spa Gouda), Arti Legi of het Stadhuis. Daarbij stelt de gemeente kaders, die zich zoveel mogelijk beperken tot de wettelijke regelgeving voor monumentbeheer.

Kunst en cultuur