Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Inwoner en bestuur

Een grotere verantwoordelijkheid en meer bewegingsvrijheid voor de inwoners van Gouda, met een gemeente die via haar wettelijke taken haar verantwoordelijkheid neemt. Deze combinatie leidt tot veel mooie initiatieven, waardoor de inwoners zelf een mooiere stad maken. Waar nodig helpt en ondersteunt de gemeente inwoners en initiatieven. D66 vindt dat deze samenwerking en co-creatie de beste plannen opleveren en dat willen we voortzetten!

Om deze samenwerking nog beter tot zijn recht te laten komen zet D66 Gouda in op de volgende speerpunten:
> Stimuleren van eigen initiatieven van Gouwenaars, ondersteuning bieden waar nodig
> Bewaken van transparant en integer bestuur
> Gouda laten schitteren als sterke stad

Inwoner en bestuur