Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Burger en bestuur

Door economische en politieke ontwikkelingen op nationaal niveau worden de taken van de lokale overheid uitgebreid, dus ook die van de gemeente Gouda. D66 is blij dat taken zoals die in het sociaal domein voortaan door gemeenten – en daarmee dichter bij de burger –worden uitgevoerd. Tegelijkertijd moet worden bezuinigd. Die twee zaken lijken moeilijk samen te gaan. D66 gelooft in de onderlinge kracht van mensen. Als de overheid zich meer moet beperken tot haar (verplichte) kerntaken biedt dat ook kansen en leidt dat tot minder regels. Burgers krijgen een grotere eigen verantwoordelijkheid en helpen elkaar via hun eigen sociale netwerk. Voor mensen bij wie die kracht ontbreekt blijft het een taak van de gemeente om bij te springen.

D66 vindt dat de burger centraal moet staan in de dienstverlening van de gemeente. We streven naar zoveel mogelijk gedigitaliseerde dienstverlening aan burgers en bedrijven in 2020.
Verder moet bestuur transparant zijn. D66 zet zich ervoor in dat de gemeente moderne media gebruikt om inwoners in een vroeg stadium in te lichten over plannen en besluiten, en hen proactief betrekt in de beleidsvorming. Zo kan ieder zijn inbreng hebben.
Integriteit van bestuurders staat bij D66 Gouda voorop.

We willen de aantrekkingskracht van Gouda blijvend versterken!

Burger en bestuur