Steun ons en help Nederland vooruit

Wouter Enderink

Algemeen Bestuurslid

Gouda

Na een werkzaam leven in verkoop en marketing van IT-projecten voor de internationale energie-industrie -ondermeer bij CGI/Logica– veranderde Gouda na 25 jaar van mijn uitvalsbasis in Goverwelle in een thuishaven.

Mijn betrokkenheid bij het burgerinitiatief GOUDasfalt versterkte de band met de stad. Ik merkte dat de eigen kracht die van burgerinitiatieven uitgaat de kans verhoogt dat er dingen kunnen veranderen.

Met mijn energie-achtergrond wil ik de energietransitie in Gouda op gang helpen brengen. Van het papier aftillen en omzetten in concrete projecten zoals: bouwen zonder aardgas waar het kan, besluiten of een warmtenet pilot Gouda een kans biedt om industriële en aardwarmte te benutten? Ik kies voor kleine stappen op weg naar een lange termijn doel. Ik let speciaal op het sociale aspect van projecten, zodat ook burgers mee gaan doen die de nodige investeringen moeilijk zelf kunnen betalen. Die taak neem ik met gedrevenheid op me. Daarnaast ben onder meer betrokken bij de waterschapspartij Water Natuurlijk, die streeft naar schoon water in de stad en beperking van de bodemdaling.

In het bestuur van D66-Gouda richt ik me ook op ledenparticipatie. Het betrekken van onze leden bij de thema’s en initiatieven die D66-Gouda nastreeft. Er is zoveel kennis en er zijn zoveel netwerkcontacten om Gouda een duurzame, actieve en aantrekkelijke stad te laten zijn. Een andere ambitie van mij is: jonge mensen voor de stad behouden door goed onderwijs, daarbij passend werk, betaalbare huisvesting en een passend cultuuraanbod. Ik kies voor harmonieuze samenwerking met andere partijen, want ik heb een hekel aan korte termijn gekibbel.