Steun ons en help Nederland vooruit

Maria Ten Tusscher

Algemeen Bestuurslid

Gouda

Al meer dan twintig jaar woon en leef ik in Gouda. Mijn kinderen hadden hier een fijne jeugd: ze groeiden op in een relatief kleine stad met goede scholen, sport en muziek. Zelf was ik erg blij met mijn baan als docent Nederlands aan het Coornhert Gymnasium. Leven en werken in Gouda versterkten mijn liefde voor de stad. We voelden ons hier thuis. Ik voel me hier thuis.

Ik vind het fijn en interessant me betrokken te voelen bij de ontwikkelingen in onze stad en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
Dat wil ik doen als bestuurslid van D66, omdat ik geloof in het D66 gedachtegoed en de daaruit geformuleerde speerpunten. Ik wil me sterk maken voor een samenleving waarin we open staan voor elkaar en waarin ieder mens de ruimte krijgt de eigen kracht te zoeken en te vinden om zich te kunnen en mogen ontplooien: in vrijheid samen voor mens en omgeving, natuur en cultuur.
De taak van bestuurslid zie ik als ondersteunend, meedenkend en stimulerend met het partijprogramma als leidraad. De inwoners van Gouda, zowel leden als niet-leden informeren over de actuele politiek en gelegenheden creƫren om naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan zie ik daarin als mijn persoonlijke aandachtspunt. Daarnaast vind ik het belangrijk te werken aan het vergroten van de diversiteit en de zichtbaarheid van de partij.