Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

D66 Gouda in gesprek met sportverenigingen

Donderdag 23 juni 2016, Gouda

De concept sportnota is er. Een mooie gelegenheid voor D66 Gouda om op de fiets, een aantal sportverenigingen te bezoeken. D66 Gouda doet dit op donderdag 23 juni a.s. We scherpen zo gezamenlijk onze gedachten ...

De concept sportnota is er. Een mooie gelegenheid voor D66 Gouda om op de fiets, een aantal sportverenigingen te bezoeken. D66 Gouda doet dit op donderdag 23 juni a.s.

We scherpen zo gezamenlijk onze gedachten over de toekomst en belang van sport in Gouda.

Programma 23 juni 2016

18:30 Atletiek Vereniging Gouda, Groenhovenpark 6
19:30 Tennisvereniging TIOD, Vossenburchkade 45
20:30 Jeu de Boules vereniging, Uiterwaardseweg 4
21:30 Rugby vereniging RFC Gouda, Uiterwaarseweg 6

Sport in ons verkiezingsprogramma

Sport is belangrijk voor de gezondheid en sociale verbondenheid, maar iedere burger is hiervoor zelf verantwoordelijk. Initiatieven vanuit de samenleving, die hier aandacht voor vragen en sportiviteit stimuleren, worden door D66 toegejuicht.

D66 stimuleert sportief ondernemerschap. De afhankelijkheid van sportclubs van de gemeente moet worden verminderd. Sportfaciliteiten kunnen effectiever worden gebruikt door er meerdere verenigingen tegelijk gebruik van te laten maken. Clubs kunnen zelf zorgen voor onderhoud van hun faciliteiten. Eventuele financiële belemmeringen die ontstaan om deel te kunnen nemen aan sport regelt D66 via het armoedebeleid.

De verenigingen

Voor dit bezoek hebben we een aantal sportverenigingen gevraagd om ons te ontvangen. De onderstaande verenigingen hebben daar hun medewerking aan verleend.

AV Gouda heeft net met veel ‘eigen’ geld een nieuwe atletiekbaan in gebruik genomen.
TIOD heeft haar tennisbanen in eigen beheer en doet zelf het onderhoud.
Jeu de Boules is een sterk groeiende vereniging. Zij hebben daardoor een te klein onderkomen. Er is een sterke verbinding tussen sport en het sociaal domein.
RFC Gouda groeit ook gestaag door. Samen met o.a. de Jeu de Boules vereniging hebben zij in 2011 een Zwartboek opgesteld, waarin aandacht werd gevraag voor vervuiling en vernieling. Hoe gaat het nu?

23 juni

18:30