Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

AAV afdelingsvergadering Gouda

Donderdag 21 november 2019 - 20:00 uur

Klimaat, de stikstofcrisis en de toekomst van de landbouw… de kranten staan er bol van. Kom naar de lezing voor inzicht en verdieping in de samenhang tussen deze actuele thema’s.  

Interessante lezing over klimaat, stikstof en landbouw door Tom Kuhlman

Tom Kuhlman zal de avond openen met zijn analyse van de huidige problematiek in de landbouw in relatie tot het stikstof- en klimaatbeleid – waaronder de kwesties rond bodemdaling van het veenweidegebied: hoe erg is het en wat kan eraan gedaan worden?

Tom Kuhlman is secretaris van de D66 werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit. Hij heeft gewerkt bij Landbouw Economisch Instituut van de universiteit Wageningen als econoom en onderzoeker op het gebied van landbouw en de ruimtelijke ordening van het platteland.

AAV, de algemene afdelingsvergadering van D66-Gouda

21.00 uur Start AAV met de volgende onderwerpen:

1.       Miriam Voets: de 2020 prioriteiten voor het bestuur van D66-Gouda

2.       Wim Satter – financiën: vrijspelen dubbel aangehouden algemene reserves.

  • De vereniging Politieke Partij Democraten 66 draagt de verantwoordelijkheid over de financiën zowel op landelijk als afdelingsniveau. Op landelijk niveau en per afdeling reserveren we voor campagnes en mindere tijden. In Gouda hebben we de algemene reserve vastgesteld op €5000. D66-landelijk brengt op het congres van 9 november een voorstel in stemming om de algemene reserves in de afdelingen vrij te spelen.  Penningmeester Wim Satter geeft aan wat dat voor de afdeling Gouda betekent.

3.       Wim Satter: vaststellen begroting 2020

4.       Miriam Voets: presentatie en installatie twee nieuwe bestuursleden:

  • Abel de Voogd in de -nu vacante- rol van politiek secretaris en
  • Gwyn van der Giessen als algemeen lid met de focus op communicatie.

5.       Evert Bobeldijk: actuele politiek in de gemeenteraad Gouda

22.00 uur Sluiting

21 november

20:00 - 22:00 uur

De Walvis, Walvisstraat 1, 2802 SB Gouda.