Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 september 2019

Vrouwen…stroop op die mouwen!!!

Ik ben 40 jaar geleden per ongeluk in de politiek terecht gekomen. Tot op de dag van vandaag kijk ik daar met voldoening op terug. De inbreng van vrouwen is nog steeds hard nodig. Vrouwen kijken met andere ogen en dat kan een waardevolle inbreng zijn in een bestuur. Als wethouder in…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 20 juli 2019

Wethouder Thierry van Vugt blikt terug op het politieke jaar 2018-2019

Afgelopen politiek seizoen zat weer boordevol. In het college is hard gewerkt aan de doelstellingen uit het coalitieakkoord 2018-2022 Nieuwe Energie - samen werken en investeren in Gouda. Als wethouder op voordracht van de D66-fractie heb ik daar een aardig steentje aan bij kunnen dragen. Een paar highlights, bezien vanuit mijn portefeuilleonderdelen: …

Bekijk nieuwsbericht

Egbert Jan blikt terug

Besturen is een actief werkwoord De portefeuilles Financiën, Zorg, Veiligheid en Beheer Openbare Ruimte hebben mij het afgelopen jaar druk beziggehouden. Daarnaast ben ik benoemd als voorzitter van de Audit Commissie en ben ik lid van de voorzitterspoule: de commissie klimaatadaptatie en de commissie die het Reglement van Orde en in…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 17 juli 2019

Laatste raadsvergadering voor het Zomerreces

Vanmiddag, woensdag 17/07, sprak fractievoorzitter Evert Bobeldijk tijdens de laatste besluitvormende raadsvergadering voor het zomer reces over de kadernota van B&W. D66 is blij met de plannen die er nu liggen, maar vraagt wel om verduidelijking en concrete plannen op bepaalde onderwerpen, zoals schone bevoorrading van de binnenstad, afval scheiden loont, fiets…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 17 mei 2019

Debat Chocoladefabriek 15/05

Eind 2017 heeft de gemeenteraad het college opgedragen om de Chocoladefabriek door te ontwikkelen tot een hedendaags educatief centrum waarin in elk geval de functie van het verzetsmuseum een rol krijgt. Hiervoor is met medewerking van de bibliotheek en andere partijen een bussinesscase ontwikkeld waarover woensdag 15/05 in de gemeenteraad is gedebatteerd. Hieronder vindt u…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 april 2019

Last Man Standing van Mind

D66 Gouda wil grag de aandacht vestigen op de actie van Last Man Standing en D66 Gouda lid Robert van Beek. Hieronder een bericht van Robert: https://wijzijnmind.nl/lastmanstanding Als kinderpsychiaters sta ik achter het belangrijke werk van MIND en dit wil ik laten zien door ook letterlijk te gaan staan voor deze organisatie…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 29 april 2019

Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP)

Op 3 april jl. heeft de gemeenteraad de bouwstenen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Hiermee is duidelijk hoe onderwijslocaties zich de komende 15 jaar binnen Gouda gaan ontwikkelen. De initiator van dit project is D66 Wethouder Thierry van Vugt. In het IHP draait het om toekomstbestendigheid. Op het gebied van het…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Gouda loopt mee met Samenloop voor Hoop, 21 en 22 juni

Op 21 en 22 juni vindt in Gouda een groot evenement plaats, dat in het teken staat van de strijd tegen kanker. De Samenloop voor Hoop is een estafette-wandeling van maar liefst 24 uur. Met dit evenement wordt geld bijeengebracht voor KWF Kankerbestrijding, maar het is tegelijkertijd een evenement dat mensen verbindt. In ieders omgeving…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 april 2019

WOZ waardebepaling leidt tot vraagtekens

Harry van der Haak informeerde mij recent over de verschillen in de waardebepaling van woningen voor de OZB belasting. Verschillen die grofweg oplopen tot tussen de 10 en 20% van de waarde van woningen. Woningen die qua volume, oppervlakte en ligging geen verschillen kennen. Nadat ik zelf eens mijn  licht had opgedaan bij www.wozwaardeloket.nl…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 25 maart 2019

Doneer lokaal!

Geef aan waarvoor je wil doneren: Campagne kas D66 campagnejassen vrijwilligersdagen (taarten, e.d.) media (advertenties, flyers, en ander drukwerk) Ledenactiviteiten Ondersteuning raadsfractie Huur evenementruimtes U kunt doneren op: …

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 16 maart 2019
Verkiezingsmarkt en NLdoet

Verkiezingsmarkt en NLdoet

Zaterdagochtend 16 maart was de verkiezingsmarkt voor de provinciale statenverkiezingen van aankomende woensdag 20 maart. In alle vroegte, met slagregens in de storm, worstelden drie enthousiaste D66-ers heftig om een kraam te voorzien van mooie groene D66 vlaggen zonder dat de wind vat op ze kreeg. Geen middel werd geschuwd. Touw, spanbanden en haringen... en het…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 maart 2019