Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 december 2019

In memoriam

Zaterdag 7 december, ontvingen wij het verdrietige bericht dat onze zeer gewaardeerde collega en D66-er, Harry van den Haak, is overleden. Harry was al een tijdje ziek maar was ook de laatste tijd hoopvol dat hij nog een aantal mooie jaren tegemoet kon zien. Harry was een D66-er in hart en nieren.…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 2 december 2019

Raad neemt regie in ontwikkeling Spoorzone

Tijdens de verkennende bijeenkomst over de Spoorzone, 27 november, liet ons (burger)raadslid Bram Talman, de wethouder weten dat de Spoorzone intensief met de raad moet worden voorbereid, een oproep die door veel partijen werd gesteund. Als input voor het in wording zijnde Ontwikkelperspectief Spoorzone gaven wij aan de wethouder alvast mee dat aandacht voor jongerenhuisvesting,…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 november 2019 maandag 11 november 2019 zondag 27 oktober 2019

Meidendromen

Maak kennis met een advocaat, ondernemers, een wethouder of een verpleegster en vraag hen het hemd van het lijf. Zaterdagmiddag 2 november in Bibliotheek Gouda Vanaf jonge leeftijd hebben meisjes minder rolmodellen dan jongens. In de media en in de wereld om hen heen krijgen zij minder vaak het succesverhaal van vrouwen te…
Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 september 2019

D66 in actie voor World Cleanup Day

Op zaterdag 21 september is het World Cleanup Day. Een jaarlijks terugkerend, internationaal evenement, waarbij mensen zich inzetten om hun leefomgeving schoon te maken. Anno 2019 zijn er acties in 157 landen over de wereld, waarbij miljoenen vrijwilligers hun handen uit de mouwen steken. D66 Gouda gaat zaterdag aan de slag op…
Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 september 2019

Activiteiten rond het thema ‘Honderd jaar vrouwenkiesrecht’.

100 jaar, maar nog niet klaar! Dit is de titel van het stadsdebat in het Cultuurhuis Garenspinnerij op 28 september (aanvang 20u). Dit debat is een initiatief dat voortkomt uit de motie 100 jaar algemeen kiesrecht (aangenomen tijdens de raadsvergadering op 30 januari jl; lees ook https://gouda.d66.nl/2019/02/07/motie-100-jaar-kiesrecht-is-met-brede-steun-aangenomen/). Tijdens dit stadsdebat willen we met…
Bekijk nieuwsbericht

Vrouwen…stroop op die mouwen!!!

Ik ben 40 jaar geleden per ongeluk in de politiek terecht gekomen. Tot op de dag van vandaag kijk ik daar met voldoening op terug. De inbreng van vrouwen is nog steeds hard nodig. Vrouwen kijken met andere ogen en dat kan een waardevolle inbreng zijn in een bestuur. Als wethouder in…
Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 20 juli 2019

Wethouder Thierry van Vugt blikt terug op het politieke jaar 2018-2019

Afgelopen politiek seizoen zat weer boordevol. In het college is hard gewerkt aan de doelstellingen uit het coalitieakkoord 2018-2022 Nieuwe Energie - samen werken en investeren in Gouda. Als wethouder op voordracht van de D66-fractie heb ik daar een aardig steentje aan bij kunnen dragen. Een paar highlights, bezien vanuit mijn portefeuilleonderdelen: …
Bekijk nieuwsbericht

Egbert Jan blikt terug

Besturen is een actief werkwoord De portefeuilles Financiën, Zorg, Veiligheid en Beheer Openbare Ruimte hebben mij het afgelopen jaar druk beziggehouden. Daarnaast ben ik benoemd als voorzitter van de Audit Commissie en ben ik lid van de voorzitterspoule: de commissie klimaatadaptatie en de commissie die het Reglement van Orde en in…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 17 juli 2019

Laatste raadsvergadering voor het Zomerreces

Vanmiddag, woensdag 17/07, sprak fractievoorzitter Evert Bobeldijk tijdens de laatste besluitvormende raadsvergadering voor het zomer reces over de kadernota van B&W. D66 is blij met de plannen die er nu liggen, maar vraagt wel om verduidelijking en concrete plannen op bepaalde onderwerpen, zoals schone bevoorrading van de binnenstad, afval scheiden loont, fiets…
Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 17 mei 2019

Debat Chocoladefabriek 15/05

Eind 2017 heeft de gemeenteraad het college opgedragen om de Chocoladefabriek door te ontwikkelen tot een hedendaags educatief centrum waarin in elk geval de functie van het verzetsmuseum een rol krijgt. Hiervoor is met medewerking van de bibliotheek en andere partijen een bussinesscase ontwikkeld waarover woensdag 15/05 in de gemeenteraad is gedebatteerd. Hieronder vindt u…
Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 april 2019

Last Man Standing van Mind

D66 Gouda wil grag de aandacht vestigen op de actie van Last Man Standing en D66 Gouda lid Robert van Beek. Hieronder een bericht van Robert: https://wijzijnmind.nl/lastmanstanding Als kinderpsychiaters sta ik achter het belangrijke werk van MIND en dit wil ik laten zien door ook letterlijk te gaan staan voor deze organisatie…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 29 april 2019