Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 oktober 2018

Burendag

Zaterdag 22 september was het Burendag in Gouda. Overal in de stad kwamen buren samen: om hun straat op te knappen, schoon te maken, gezelliger te maken, bijvoorbeeld door het plaatsen van potten chrysanten in allerlei kleuren, maar vooral om als buurt met elkaar iets te doen. Het regende ‘s middags pijpenstelen,…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 27 september 2018

D66 stemt in met het voorbereidingsbesluit Turfmarktkerk

Gisteravond heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen ten aanzien van het perceel waarop nu de Turfmarktkerk staat (zie foto). Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. De consequentie daarvan is dat in de tussentijd geen (omgevings)vergunningen mogen worden verleend voor bouwplannen, ook al passen die…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 17 september 2018

bericht van Evert Bobeldijk, fractievoorzitter

Beste Leden, Na een best verdiende rust in de zomervakantie is voor de fractie het nieuwe politieke seizoen alweer even begonnen. De fractie is er klaar voor: werkafspraken zijn gemaakt, de taken zijn verdeeld en de eerste raadsagenda’s zijn bekend. De komende periode komt er een groot aantal onderwerpen…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 16 september 2018

D66 verlaagt drempel meldingen Omgevingsdienst MH

Het doen van een melding aan Bouw- en Woningtoezicht (onderdeel van de Omgevingsdienst Midden-Holland) bleek een aantal weken geleden niet zo makkelijk. Op een zondag viel een erg verwaarloosd pand in Korte Akkeren op: overgroeide en vervuilde tuin en de ramen op de eerste verdieping ontbraken deels. Op de website van de…

Bekijk nieuwsbericht
World Cleanup day 2018

World Cleanup day 2018

Gewapend met afvalgrijpers en vuilniszakken gingen vijf D66’ers zaterdag 15 september naar de Rijkestraat in Oosterwei. De JCI (Junior Chamber International), afdeling Gouda heeft voor World Cleanup Day Gouwenaars opgeroepen om mee te doen met schoonmaakacties op een (of meer) van drie door hen uitgezochte locaties. Iets na half elf gingen we…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 31 augustus 2018
Impressie werkbezoek JSO en Horizonjeugd ondersteund door de ervaringsdeskundigen van ExpEX

Impressie werkbezoek JSO en Horizonjeugd ondersteund door de ervaringsdeskundigen van ExpEX

Woensdag 29 augustus bracht Tweede Kamerlid Rens Raemakers een werkbezoek aan Gouda. Het werkbezoek stond in het teken van de transformatie in de jeugdzorg, de participatie van jongeren hierbij en de relatie tussen veiligheid en zorg. Het  bezoek werd inhoudelijk begeleid door JSO (www.jso.nl) uit Gouda. JSO is een organisatie met een…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 29 augustus 2018

Werkbezoek Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) in Gouda

Woensdag 29 augustus brengt Rens Raemakers een werkbezoek in Gouda. Het werkbezoek staat in het teken van de transformatie in de jeugdzorg, de participatie van jongeren hierbij en de relatie tussen veiligheid en zorg. Het bezoek wordt inhoudelijk begeleid door JSO uit Gouda. Inhoudelijk terugkoppeling vindt plaats door Horizon/JSO en de ervaringsdeskundigen van…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 5 juli 2018

Bespreking begroting coalitieakkoord

Gisteravond vond de bespreking van de begroting van het coalitieakkoord plaats. Onze fractievoorzitter Evert Bobeldijk nam de gelegenheid om toe te lichten wat voor D66 het belangrijkste is in deze begroting en wat de doelen zijn voor de komende 4 jaar. Een ambitieus plan met een focus op meer groen, gezonde financiën en een positieve…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 1 juli 2018

Portefeuilleverdeling 2018 – 2022

Op zondag 1 juli is de fractie van D66 bij elkaar geweest om de portefeuilles te verdelen voor de komende raadsperiode. Voor alle onderwerpen is een eerste en een tweede woordvoerder aangewezen. De tweede woordvoerder is niet alleen de vervanger als de eerste vrouw of man verhinderd is, de bedoeling is dat er duo’s gevormd…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 28 juni 2018

D66 stelt artikel 38 vragen over parkeerproblemen Kadebuurt

Op 28 juni verscheen in het AD een artikel over parkeerproblemen in de Kadebuurt. In een deel van deze buurt geldt een vergunningensysteem, in de rest van de buurt is parkeren niet gereguleerd. Verschillende buurten in Gouda, die direct aan de vergunningenring grenzen ervaren overlast van parkerende bezoekers die een gratis plekje…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 22 juni 2018

D66 staat achter Roze Zaterdag!

Morgen is het eindelijk zo ver: Gouda kleurt volledig roze ten behoeve van Roze zaterdag. Tijdens dit landelijke evenement staan we stil bij tolerantie en acceptatie van diversiteit, waaronder in het bijzonder LHBTI’s. D66 is blij dat Gouda dit jaar Roze Zaterdag mag organiseren. Onderzoek van de GGD laat zien dat er ook anno 2018…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 15 juni 2018

Nieuw college geïnstalleerd

Op donderdag 14 juni is het nieuwe college geïnstalleerd. Nadat een coalitieakkoord was gesloten tussen D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks onder de titel “Nieuwe Energie – samenwerken en investeren voor Gouda” zijn nu ook de bijbehorende wethouders aan de slag gegaan. Namens D66 is Thierry van Vugt toegetreden tot het…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 juni 2018

Coalitieakkoord besproken in gemeenteraad

Vanavond is het coalitieakkoord “Nieuwe energie – samenwerken en investeren voor Gouda” behandeld in de Goudse Gemeenteraad. De onderhandelaars van D66, CU, PvdA, CDA en GL bereikten op 1 juni jl. een akkoord over het vormen van een nieuw stadsbestuur. D66 toonde zich bij monde van fractievoorzitter Thierry van Vugt zeer tevreden over het akkoord. Lees hier…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 juni 2018

D66 blij met coalitieakkoord

Vandaag is het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie – samenwerken en investeren voor Gouda’ gepresenteerd door de onderhandelende partijen D66 CU PvdA CDA en GL. D66 is zeer te spreken over het akkoord. Fractievoorzitter Thierry van Vugt: ‘Dit akkoord spreekt ons erg aan. We herkennen ons erg in de nieuwe beleidsaccenten, waarbij voor D66 de aandacht voor…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 2 juni 2018

Overeenstemming D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en Groenlinks over Coalitieakkoord

De onderhandelaars van D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks hebben vandaag een akkoord bereikt voor het vormen van een nieuw stadsbestuur. Er liggen thans afspraken over de te realiseren beleidsambities, de financiële doorvertaling daarvan, en de onderwerpen die in aankomende periode nader uitgewerkt zullen worden tot raadsprogramma’s. Ook is er overeenstemming over de wethouderskandidaten en…

Bekijk nieuwsbericht