Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 februari 2020

Gouds onderwijs neemt grote stappen

De maand februari stond in de Goudse raad in het teken van onderwijshuisvesting. Zowel het krediet voor de vernieuwbouw van De Goudse Waarden als de eerste projecten in het kader van het integraal onderwijshuisvestingsplan stonden op de agenda. Voor D66 Gouda allebei van groot belang. De Goudse Waarden is aan de Heemskerkstraat…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 14 februari 2020

Plannen voor het Bolwerkterrein

Naar aanleiding van het artikel “Koop het Bolwerkterrein terug” in het AD van 27 december heeft D66 samen met Groen Links vragen gesteld aan het college. Wij waren zelf ook nieuwsgierig hoe het ervoor stond met de ontwikkeling van dit terrein, aangezien dit nu al ruime tijd ligt te wachten op de volgende stap in…

Bekijk nieuwsbericht

Wijkgericht Aanpak (deel 2)

Op 5 februari heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de zaak die was aangespannen tegen SyRI. De uitspraak is online gezet en vindt je hier: https://www.rechtspraak.nl/SyRI-wetgeving-in-strijd-met-het-Europees-Verdrag-voor-de-Rechten-voor-de-Mens.aspx. De uitspraak is van belang omdat het de eerste keer is (wereldwijd zeggen sommigen) dat een rechter uitspraak doet in een zaak waarin het recht op privacy wordt afgewogen…

Bekijk nieuwsbericht

Energietransitie Gouda

Vrijdag 7 februari gingen we met raads- en bestuursleden naar de Slagenbuurt om te horen of inwoners op de hoogte zijn van de afspraak in het coalitieakkoord om alle bestaande woningen uiterlijk in 2040 van het aardgas te halen. Uit de gesprekken bleken zorgen, noodzaak tot perspectief en meer informatie over mogelijkheden tot verduurzaming, goede…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 25 december 2019

Wijkgerichte aanpak in Korte Akkeren

In het AD van 20 december staat dat de gemeente in oktober is begonnen met de Wijkgerichte aanpak in Korte Akkeren. Die aanpak komt erop neer dat een breed scala aan overheidsdiensten hun fraudesignalen delen met de gemeente en dat de gemeente Gouda die signalen samenvoegt en vervolgens regie voert over de actie die wordt…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 7 december 2019

In memoriam

Zaterdag 7 december, ontvingen wij het verdrietige bericht dat onze zeer gewaardeerde collega en D66-er, Harry van den Haak, is overleden. Harry was al een tijdje ziek maar was ook de laatste tijd hoopvol dat hij nog een aantal mooie jaren tegemoet kon zien. Harry was een D66-er in hart en nieren.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 2 december 2019

Raad neemt regie in ontwikkeling Spoorzone

Tijdens de verkennende bijeenkomst over de Spoorzone, 27 november, liet ons (burger)raadslid Bram Talman, de wethouder weten dat de Spoorzone intensief met de raad moet worden voorbereid, een oproep die door veel partijen werd gesteund. Als input voor het in wording zijnde Ontwikkelperspectief Spoorzone gaven wij aan de wethouder alvast mee dat aandacht voor jongerenhuisvesting,…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 november 2019 maandag 11 november 2019 zondag 27 oktober 2019

Meidendromen

Maak kennis met een advocaat, ondernemers, een wethouder of een verpleegster en vraag hen het hemd van het lijf. Zaterdagmiddag 2 november in Bibliotheek Gouda Vanaf jonge leeftijd hebben meisjes minder rolmodellen dan jongens. In de media en in de wereld om hen heen krijgen zij minder vaak het succesverhaal van vrouwen te…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 september 2019

D66 in actie voor World Cleanup Day

Op zaterdag 21 september is het World Cleanup Day. Een jaarlijks terugkerend, internationaal evenement, waarbij mensen zich inzetten om hun leefomgeving schoon te maken. Anno 2019 zijn er acties in 157 landen over de wereld, waarbij miljoenen vrijwilligers hun handen uit de mouwen steken. D66 Gouda gaat zaterdag aan de slag op…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 september 2019

Activiteiten rond het thema ‘Honderd jaar vrouwenkiesrecht’.

100 jaar, maar nog niet klaar! Dit is de titel van het stadsdebat in het Cultuurhuis Garenspinnerij op 28 september (aanvang 20u). Dit debat is een initiatief dat voortkomt uit de motie 100 jaar algemeen kiesrecht (aangenomen tijdens de raadsvergadering op 30 januari jl; lees ook https://gouda.d66.nl/2019/02/07/motie-100-jaar-kiesrecht-is-met-brede-steun-aangenomen/). Tijdens dit stadsdebat willen we met…

Bekijk nieuwsbericht

Vrouwen…stroop op die mouwen!!!

Ik ben 40 jaar geleden per ongeluk in de politiek terecht gekomen. Tot op de dag van vandaag kijk ik daar met voldoening op terug. De inbreng van vrouwen is nog steeds hard nodig. Vrouwen kijken met andere ogen en dat kan een waardevolle inbreng zijn in een bestuur. Als wethouder in…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 20 juli 2019

Wethouder Thierry van Vugt blikt terug op het politieke jaar 2018-2019

Afgelopen politiek seizoen zat weer boordevol. In het college is hard gewerkt aan de doelstellingen uit het coalitieakkoord 2018-2022 Nieuwe Energie - samen werken en investeren in Gouda. Als wethouder op voordracht van de D66-fractie heb ik daar een aardig steentje aan bij kunnen dragen. Een paar highlights, bezien vanuit mijn portefeuilleonderdelen: …

Bekijk nieuwsbericht