Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 april 2019

Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP)

Op 3 april jl. heeft de gemeenteraad de bouwstenen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Hiermee is duidelijk hoe onderwijslocaties zich de komende 15 jaar binnen Gouda gaan ontwikkelen. De initiator van dit project is D66 Wethouder Thierry van Vugt. In het IHP draait het om toekomstbestendigheid. Op het gebied van het…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Gouda loopt mee met Samenloop voor Hoop, 21 en 22 juni

Op 21 en 22 juni vindt in Gouda een groot evenement plaats, dat in het teken staat van de strijd tegen kanker. De Samenloop voor Hoop is een estafette-wandeling van maar liefst 24 uur. Met dit evenement wordt geld bijeengebracht voor KWF Kankerbestrijding, maar het is tegelijkertijd een evenement dat mensen verbindt. In ieders omgeving…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 april 2019

WOZ waardebepaling leidt tot vraagtekens

Harry van der Haak informeerde mij recent over de verschillen in de waardebepaling van woningen voor de OZB belasting. Verschillen die grofweg oplopen tot tussen de 10 en 20% van de waarde van woningen. Woningen die qua volume, oppervlakte en ligging geen verschillen kennen. Nadat ik zelf eens mijn  licht had opgedaan bij www.wozwaardeloket.nl…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 25 maart 2019

Doneer lokaal!

Geef aan waarvoor je wil doneren: Campagne kas D66 campagnejassen vrijwilligersdagen (taarten, e.d.) media (advertenties, flyers, en ander drukwerk) Ledenactiviteiten Ondersteuning raadsfractie Huur evenementruimtes U kunt doneren op: …

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 16 maart 2019
Verkiezingsmarkt en NLdoet

Verkiezingsmarkt en NLdoet

Zaterdagochtend 16 maart was de verkiezingsmarkt voor de provinciale statenverkiezingen van aankomende woensdag 20 maart. In alle vroegte, met slagregens in de storm, worstelden drie enthousiaste D66-ers heftig om een kraam te voorzien van mooie groene D66 vlaggen zonder dat de wind vat op ze kreeg. Geen middel werd geschuwd. Touw, spanbanden en haringen… en het…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 maart 2019 donderdag 7 februari 2019

Motie “100 jaar kiesrecht” is met brede steun aangenomen!

‘Het is feest!’; met deze zin begon ik woensdag 30 januari tijdens de raadsvergadering. Samen met Annemiek Mul van Groen Links bracht ik de motie vreemd ‘100 jaar kiesrech’ in. Sinds 28 september 1919 beschikken vrouwen over het actieve kiesrecht, 2 jaar nadat mannen het kiesrecht ten deel viel. Met de invoering…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 1 februari 2019

Nieuwe portefeuilleverdeling na beëdiging Frank de Pont

Op woensdagavond 30 januari is Frank de Pont beëdigd als nieuw raadslid van D66 in Gouda. Frank heeft al flink wat ervaring als burgerraadslid en raadslid in de vorige raadsperiode. Hij is dus op diverse dossiers direct inzetbaar. De fractie is direct na het aantreden van Frank bij elkaar gekomen om de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 januari 2019

100 jaar kiesrecht!

Namens D66 Gouda pleit Mieke Kars vanavond voor meer aandacht voor de viering van 100 jaar kiesrecht en het stimuleren van vrouwen om politiek actief te worden.

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 januari 2019

Verklaring Zouhair Saddiki terugtreden gemeenteraad

De verklaring van Zouhair Saddiki over zijn terugtreden uit de gemeenteraad: Geachte Goudse inwoners, leden van de Goudse raad, college B&W en griffie, Velen van u zijn wellicht bekend met de situatie in mijn persoonlijke levenssfeer. Zoals ik eerder gezegd heb, laat de kwestie mij volstrekt niet koud. Ik…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 11 januari 2019

Reactie D66 Gouda op rechterlijke uitspraak Zouhair Saddiki

Vandaag heeft de politierechter uitspraak gedaan in een zaak tegen het raadslid Zouhair Saddiki. D66 Gouda is geschrokken van deze uitspraak. In algemene termen is naar oordeel van D66 een strafrechtelijke veroordeling door de rechter lastig te verenigen met het bekleden van een publiek ambt zoals het raadslidmaatschap. Zouhair heeft verzocht om zich enige dagen…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 5 januari 2019 zondag 30 december 2018