Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 oktober 2020

Burendag 2020

D66 Gouda staat voor meer groen in de wijk en het geven van ruimte aan Gouwenaren om met goede plannen de stad mooier en beter te maken. Burendag is een activiteit die daarbij aansluit. Dit jaar werd het gehouden in het weekend van 26 september. Met het uitreiken van plantjes op zoveel mogelijk plekken in…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 8 juli 2020

Samenwerken in Coronatijd

Vanavond 8/7 sprak Evert Bobeldijk names alle fracties in de raad een statement uit over samenwerken in Coronatijd. Hieronder de hele tekst: Voorzitter, de fracties in deze gemeenteraad hebben kennisgenomen van de Raadsinformatiebrief waarmee u een feitelijke opsomming geeft van de gevolgen van de coronacrisis voor Gouda en haar inwoners. …
Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 juli 2020

Terugblik raadsperiode 2019-2020

Egbert Jan Kuijlaars reflecteert op het afgelopen jaar. Een jaar waarin D66-Gouda veel heeft bereikt. Een jaar waar we met trots op terug kijken. Daarnaast was 2019 een jaar van afscheid nemen en verwelkomen en plaatst hij enkele kritische kanttekeningen bij de jaarrekening. Voorzitter, 2019 was voor D66 een…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 1 juli 2020

Laat Gouda niet in de kou staan!

Laat Gouda niet in de kou staan! Gemeente Gouda werkt binnen Regio MiddenHolland (RMH) verband samen aan de Regionale Energie Strategie (RES). Deze week wordt in de verschillende gemeenteraden de concept RES RMH besproken en is de mogelijkheid om als raad wensen en bedenkingen mee te geven. Vanavond (1…
Bekijk nieuwsbericht
donderdag 11 juni 2020

Regionale Dienst Openbare Gezondheid Amendement

In de Regionale Dienst Openbare Gezondheid (RDOG) werkt Gouda samen met veel gemeenten aan de openbare gezondheid. Hun medewerkers werken op dit moment hard om de Corona crises onder controle te houden. De meest aansprekende voorbeelden van taken die de RDOG uitvoert zijn het vaccinatieprogramma en het ambulancevervoer. Daarnaast is er een veelheid aan andere…
Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 mei 2020

Steun onze culturele instellingen!

De bezoekersaantallen in Gouda laten al jaren een stijgende trend zien. In 2018 werd de doelstelling van de gemeente, één miljoen bezoekers per jaar, zelfs ruim gepasseerd. Mensen van binnen en buiten Nederland kwamen onze historische binnenstad bezoeken, gingen winkelen, bezochten de kaasmarkt of gingen naar een van de vele culturele instellingen. Deze gasten van…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 mei 2020

6,5 miljoen tekort in het Sociaal Domein

De gemeenteraad is geïnformeerd over het tekort Sociaal Domein in 2019. Een tekort van 6,5 miljoen Euro. Dat tekort zit met name in de Jeugdzorg en een klein deel wordt verklaard vanuit de WMO. Vanaf 2016 zijn de uitgaven voor Jeugdzorg gestegen van 15 miljoen naar 22 miljoen, terwijl het budget vrijwel gelijk gebleven is…
Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 7 maart 2020 maandag 2 maart 2020

Motie “Dashboard Duurzaam Gouda” aangenomen!

Afgelopen woensdag 19 februari hadden we besluitvormende raad. Naast het bestemmingsplan Fluwelensingel, renovatie De Goudse Waarden en Uitvoeringsplan Onderwijshuisvesting stond ook de motie vreemd “Dashboard Duurzaam Gouda” op de agenda (punt 10). Regelmatig komt het onderwerp duurzaamheid aan bod bij verschillende besluiten, zoals ook deze avond tijdens het besluit over de uitvoering…
Bekijk nieuwsbericht

Blog “Een jaar na de motie 100 jaar kiesrecht”

Tijdens de kerstvakantie 2018 zijn Annemiek Mul  van Groen Links en ik in gesprek geraakt over de rol en de positie van vrouwen in onze samenleving. Ook waren we verbaasd dat er nog geen activiteiten in het kader van 100 jaar kiesrecht waren geagendeerd binnen onze gemeente. Tijdens de campagne voor de…
Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 25 februari 2020

Gouds onderwijs neemt grote stappen

De maand februari stond in de Goudse raad in het teken van onderwijshuisvesting. Zowel het krediet voor de vernieuwbouw van De Goudse Waarden als de eerste projecten in het kader van het integraal onderwijshuisvestingsplan stonden op de agenda. Voor D66 Gouda allebei van groot belang. De Goudse Waarden is aan de Heemskerkstraat…
Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 14 februari 2020

Plannen voor het Bolwerkterrein

Naar aanleiding van het artikel “Koop het Bolwerkterrein terug” in het AD van 27 december heeft D66 samen met Groen Links vragen gesteld aan het college. Wij waren zelf ook nieuwsgierig hoe het ervoor stond met de ontwikkeling van dit terrein, aangezien dit nu al ruime tijd ligt te wachten op de volgende stap in…
Bekijk nieuwsbericht

Wijkgericht Aanpak (deel 2)

Op 5 februari heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de zaak die was aangespannen tegen SyRI. De uitspraak is online gezet en vindt je hier: https://www.rechtspraak.nl/SyRI-wetgeving-in-strijd-met-het-Europees-Verdrag-voor-de-Rechten-voor-de-Mens.aspx. De uitspraak is van belang omdat het de eerste keer is (wereldwijd zeggen sommigen) dat een rechter uitspraak doet in een zaak waarin het recht op privacy wordt afgewogen…
Bekijk nieuwsbericht

Energietransitie Gouda

Vrijdag 7 februari gingen we met raads- en bestuursleden naar de Slagenbuurt om te horen of inwoners op de hoogte zijn van de afspraak in het coalitieakkoord om alle bestaande woningen uiterlijk in 2040 van het aardgas te halen. Uit de gesprekken bleken zorgen, noodzaak tot perspectief en meer informatie over mogelijkheden tot verduurzaming, goede…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 25 december 2019

Wijkgerichte aanpak in Korte Akkeren

In het AD van 20 december staat dat de gemeente in oktober is begonnen met de Wijkgerichte aanpak in Korte Akkeren. Die aanpak komt erop neer dat een breed scala aan overheidsdiensten hun fraudesignalen delen met de gemeente en dat de gemeente Gouda die signalen samenvoegt en vervolgens regie voert over de actie die wordt…
Bekijk nieuwsbericht