Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 mei 2021

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Belangrijke data in aanloop naar Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De afdeling D66 Gouda is begonnen met de eerste voorbereidingen op weg naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met de volgende opsomming wordt beoogd een overzicht te geven van de te onderscheiden belangrijke stappen die we de komende periode gezamenlijk met de gehele afdeling zullen gaan zetten om te komen tot een mooie, diverse en goed afgewogen kieslijst. 

Voor de opdracht aan commissies, de wijze waarop de commissies hun werk doen en de profielen van de kandidaten verwijzen we hier naar het deelnemingsbesluit zoals vastgesteld op de AAV van 10 december 2020 (op te vragen bij vc22@d66gouda.nl).

De lijsttrekker:

Van 16 april tot en met uiterlijk 16 mei 2021 is de kandidaatstelling geopend voor het lijsttrekkerschap van onze afdeling. Om je te kunnen kandideren dien je (op 16 mei 2021) ten minste zes maanden lid te zijn van D66 Gouda en overleg je het kandidaatstellingsformulier, een VOG (aanvraagformulier te verkrijgen bij de VC) en ten minste 3 ondersteuningsverklaringen van andere leden van de afdeling. De ondersteuningsverklaringen bestaan uit een lidnummer en handtekening en moeten bij de Verkiezingscommissie binnen zijn voor sluiting van de kandidaatstellingsperiode. De spelregels voor persoonlijke campagne en omgang tussen kandidaten is te vinden op https://d66.nl/partij/verkiezingen/. De benodigde stukken kunnen digitaal worden toegezonden aan vc22@d66gouda.nl.

Na het sluiten van de kandidaatstelling zullen de interne verkiezingen voor het lijsttrekkerschap worden georganiseerd. Hiertoe zal intern een kandidatenboek worden voorbereid, krijgen de kandidaten de mogelijkheid zichzelf (digitaal) te presenteren en krijgen de leden de kans om (digitaal) in gesprek te gaan met de kandidaat-lijsttrekker(s). De (digitale) verkiezing heeft plaats van 1 tot en met 15 juni 2021. Op 16 juni 2021 kan de lijsttrekker naar verwachting bekend worden gemaakt tijdens een feestelijke, nog nader te bepalen bijeenkomst.

De kandidaat-raadsleden:

De kandidaatstellingsperiode voor raadsleden zal op 1 juli 2021 worden opengesteld en loopt tot en met 31 augustus 2021. Eenieder die op 31 augustus 2021 ten minste zes maanden lid is van D66 Gouda kan zich kandideren. Van kandidaat-raadsleden wordt gevraagd om het kandidaatstellings-formulier in te vullen en een VOG te overleggen (aanvraagformulier te verkrijgen bij de VC). 

Na de toelating als kandidaat vinden er gesprekken plaats met de lijstadviescommissie (LAC) bestaande uit de gekozen lijsttrekker, de afdelingsvoorzitter (Miriam Voets) en een externe deskundige met HR expertise (Helga Bijker). De leden van de afdeling worden door middel van dit lijstadvies geadviseerd over een mogelijke volgorde van de kandidatenlijst. 

Het kandidatenboek dat ter kennisgeving aan de leden voor stemming wordt voorgelegd bevat per kandidaat de informatie uit het kandidaatstellingsformulier, het lijstadvies van de LAC en een eventuele reactie van de kandidaat op het lijstadvies. Ook de kandidaat-raadsleden krijgen de mogelijkheid zich te presenteren. De spelregels voor persoonlijke campagne en omgang tussen kandidaten zijn uiteraard ook hier van toepassing. De leden bepalen de uiteindelijke lijstvolgorde in een stemming die zal plaatsvinden in de periode van 16 tot en met 30 oktober 2021. Het profiel van een raadslid staat beschreven op pagina 5 en 6 in het bijgevoegde deelnamebesluit.

AAV deelnamebesluit 10 december

kandidaatstellingsformulier raadslid

Regeling Voorkeursacties bij interne verkiezingen-Gouda