Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 november 2020

1e Dashboard Duurzaam Gouda gepubliceerd!

Gisteren heeft wethouder Niezen het Dashboard Duurzaam Gouda voor de eerste keer gepubliceerd.
Het dashboard biedt (prestatie-) indicatoren voor de monitoring van duurzaamheid in Gouda.
Ik heb namens D66 Gouda op 19 februari 2020 een motie ingediend om dit dashboard te realiseren.
Hiermee kunnen we als raad in één oogopslag inzicht krijgen in alle ontwikkelingen op gebied van
duurzaamheid in Gouda en sturen waar nodig.
Ik ben dan ook erg verheugd dat het Dashboard Duurzaam Gouda nu beschikbaar is voor de Goudse
raad en iedereen die geïnteresseerd is in hoe Gouda het doet op het gebied van duurzaamheid.
Uiteindelijk draagt een duurzame stad bij aan een gezonde stad!

Het dashboard geeft inzicht hoe Gouda ervoor staat op het gebied van energietransitie,
klimaatadaptatie en circulaire economie. Daarbij is er aandacht voor duurzame mobiliteit,
communicatie, educatie en participatie. Ook de koppeling met duurzame ontwikkeldoelen van de VN
(SDG’s) is nu helder zichtbaar.
Afgesproken is dat het dashboard jaarlijks wordt geactualiseerd in het voorjaar op basis van de meest
recente gegevens en dat nieuw beschikbare indicatoren worden toegevoegd.

Voor meer informatie zie de publicatie op website Gemeente Gouda.

Mieke Kars
Mieke.kars@gouda.nl
06-44012408