Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

Gouda kiest voor sekswerk

Met een amendement op de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft D66 ervoor gezorgd dat de gemeente Gouda voorop loopt als het gaat om het gebruik van de term sekswerk in plaats van prostitutie.

Sekswerk en sekswerkers zijn in Nederland een legale branche en een genormaliseerd beroep. Legale sekswerkers werken met een vergunning, betalen belasting en horen dus behandeld te worden zoals iedereen die in Nederland legaal zijn werk doet.

Natuurlijk zijn er opvallende uitwassen in deze branche: mensenhandel en uitbuiting zijn er niet ongewoon. Tegen deze uitwassen moeten we optreden, zoals we dat ook in andere branches doen waarin criminele activiteiten plaatsvinden. Het bijzondere aan de seksbranche is dat we die in het normale taalgebruik aanduiden met een term die ze zelf niet zouden gebruiken: prostitutie. Een term die juist die duistere kant van de branche lijkt te benadrukken.

De belangenorganisatie voor sekswerkers PROUD vindt het woord prostituee stigmatiserend en onjuist. Het woord prostituee betekent zoiets als: iemand die beschikbaar wordt gesteld voor seks. De benaming sekswerker dekt de lading beter, gaat niet op voorhand uit van een slachtofferrol, en is bovendien genderneutraal. Sekswerkers zijn er immers in een grote variatie, dus waarom dan uitsluitend de vrouwelijke benaming gebruiken?

Wat we persoonlijk ook vinden van bedrijven en mensen in de seksbranche, het is een legale bedrijfstak, waarvoor in de nieuwe APV regels staan waaraan ze moeten voldoen. En als je regels opstelt voor een legale bedrijfstak, moet je ze ook benoemen met de naam die ze zelf willen gebruiken.

Goed nieuws dus dat dit amendement met een heel ruime meerderheid door de Goudse raad is aangenomen. Dit betekent wellicht weinig voor velen onder ons, maar heel veel voor de enkelen die hiermee te maken hebben.

De fractie van D66 in Gouda hoopt dat deze wijziging in formulering in heel Nederland snel navolging zal vinden.