Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

Bijdrage D66 aan de algemene beschouwingen op 11 november 2020.

Lees hier de bijdrage aan de algemene beschouwingen door D66 fractievoorzitter Evert Bobeldijk. De algemene beschouwingen vonden dit jaar met een beperkt, want corona-maatregelen, aantal aanwezigen plaats. Deze beschouwingen vinden plaats voor de besluitvorming over de Goudse begroting.

Bijdrage D66

De nabije toekomst is, door de corona-pandemie onzeker. Veel is nog onduidelijk. Niet alleen voor de gemeente Gouda, maar zeker ook voor onze inwoners en bedrijven. Jongeren en ouderen die zonder werk zitten hebben gezonde ondernemingen nodig om stage te lopen of een baan te vinden.

We kunnen samen door deze crisis komen als we elkaar helpen. Ondernemers in de stad hebben bestedingen van inwoners nodig. Bestel eens eten bij een lokaal restaurant of haal je boeken bij de lokale boekhandel. Daar wordt onze stad direct beter van.

Onze financiële crisis is geen Corona-crisis. Corona vergroot alleen de problemen. De oorzaak is het uit de bocht vliegen van de kosten van de Jeugdzorg en de WMO. Vooral de uitgaven aan jeugdzorg zijn in Gouda excessief te noemen. We zullen hoe dan ook structureel moeten ombuigen om de problemen op te lossen.

De begroting die voorligt bevat die ombuigingen. D66 is tevreden over de combinatie van maatregelen. Er wordt ingegrepen in de uitvoering van de jeugdzorg, maar er wordt ook bezuinigd, intensiveringen worden beperkt en de OZB wordt verhoogd. We brengen daarmee financieel orde op zaken, zonder de reële lasten voor de Gouwenaar te verhogen. Dat is voor D66 belangrijk: verhoging van de OZB was pijnlijk en ongewenst, maar uiteindelijk draait het om de totale lasten: het is goed dat die in crisistijd niet verhoogd worden voor de Gouwenaar.

Het is des D66’s om zelf onze problemen op te lossen. Een claim op het rijk genoot niet onze eerste voorkeur. Maar in dit geval vinden wij hem wel terecht. Het probleem is ons toegeworpen, wij kaatsen het terug.

De fractie van D66 heeft ook zorgen. Om de begroting sluitend te krijgen doen we tijdelijk een greep uit de algemene reserves. Die greep wordt alleen gecompenseerd als onze claim op het rijk wordt gehonoreerd. Mocht dat niet gebeuren, dan is het voor D66 vanzelfsprekend om te bezien hoe we die algemene reserves toch op het gewenste niveau houden.

Daarnaast houdt de meerjarenbegroting rekening met het vervallen van diverse beleidsintensiveringen aan het eind van deze collegeperiode. Het lijkt dat we dan financiële ruimte hebben, maar de wens om dezelfde of nieuwe intensiveringen te doen zal op dat moment groot zijn. We moeten ons dus niet rijk rekenen.

D66 wil de stad beter, gezonder en bereikbaarder maken. Corona werkt vertragend voor projecten en werkzaamheden, maar we moeten niet op onze handen gaan zitten. We willen op korte termijn door met de ontwikkeling en uitrol van het VCP en moeten echt stappen zetten op het gebied van emissievrije stadsdistributie. Ook willen we dat er haast wordt gemaakt met het breder toepassen van de maximum snelheid van 30 km per uur in de bebouwde kom. Daarmee maken we Gouda gezonder en veiliger.

Bereikbaarheid gaat niet alleen over de oudste wijken. Ook onze nieuwste wijk verdient een volwaardige verbinding met de stad. Een extra fietsverbinding over de Gouwe hoort daar gewoon bij. We zien uit naar de plannen en de berekeningen die dat mogelijk gaan maken.

Wat we doen, doen we duurzaam. We zoeken steeds naar de meest duurzame oplossing. We willen vandaag een motie indienen die Gouda een actievere rol laat spelen bij de ontwikkeling van warmte uit asfalt. De vernieuwde A20 kan dubbel in ons voordeel werken, door een deel van Westergouwe te verwarmen met energie die daar opgewekt wordt. Daarnaast blijven we op zoek naar prikkels die duurzaam gedrag stimuleren, ook bij de afvalheffingen.

Deze begroting is meer dan ooit een momentopname, begrotingswijzigingen zijn de komende periode belangrijker dan ooit. De derde begrotingswijziging 2020 en de eerste voor 2021 liggen komende periode al voor in deze raad. Dat is goed, dat betrekt de raad nog beter bij de financiële ontwikkelingen tijdens deze crisis.

Bij die begrotingswijzigingen, zal D66 steeds oog hebben voor duurzame investeringen en financiële degelijkheid. Bij de tweede begrotingswijziging van volgend jaar zullen we extra aandacht hebben voor de vroegsignalering van schuldenproblematiek.

Kortom, we willen een overheid die er is voor alle inwoners en die onze mooie stad Gouda nog aantrekkelijker, gezonder en duurzamer maakt. D66 staat klaar om samen aan het werk te gaan.