Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 oktober 2020

Motie aangenomen: Gouda gaat opzoek naar een betere balans in het aantal zorgaanbieders

Afgelopen woensdag heeft de D66 fractie de motie “Balans in het aantal aanbieders” ( klik hier voor: de motie) ingediend. De motie is met ruime meerderheid door de gemeenteraad aangenomen. De motie roept het college op om binnen het huidige inkoopsysteem het aantal aanbieders te verminderen, op een zodanige wijze dat er balans komt tussen de omvang van de zorgvraag in Gouda en het veld van aanbieders. Een lang gekoesterde wens van D66 komt hiermee uit.

Naar aanleiding van de oplopende tekorten in het Sociaal Domein schreef ik in mei al (https://gouda.d66.nl/2020/05/13/65-miljoen-tekort-in-het-sociaal-domein) dat de huidige manier van inkopen een gezonde balans in het systeem in de weg zit:

  • Het grote aantal aanbieders leidt tot hoge administratieve en personele lasten, bij de aanbieders én bij de gemeente;
  • het grote aantal aanbieders leidt ertoe dat het moeilijk is om leveranciers aan hun kwaliteitsafspraken te houden, waardoor de gemeente onvoldoende in kan staan voor de kwaliteit van de geleverde zorg;
  • het grote aantal aanbieders draagt onvoldoende bij aan innovatie en transformatie in de zorg, en
  • het grote aantal aanbieders maakt het voor de zorgaanbieders onderling onmogelijk om relaties op te bouwen; hetgeen de kwaliteit van de zorg ook niet ten goede komt.

 

 

 

 

 

 

Het is nu aan het college om uitvoering te geven aan de motie. Er zal nagedacht moeten worden over wat een goede balans is tussen de zorgvraag en het zorgaanbod in Gouda. D66 ziet de uitkomst met vertrouwen tegemoet.

Egbert Jan Kuijlaars