Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 oktober 2020

Geen onderzoek naar kernenergie voor de toekomstige Goudse energiebehoefte

Iedere regio in Nederland dient een strategie op te stellen, met daarin het antwoord op de vraag hoe zij in de toekomst aan haar eigen energiebehoefte denkt te voorzien. Ook voor de Goudse regio is die strategie inmiddels in eerste versie opgeleverd. Eén van de belangrijke conclusies uit het rapport was dat er nog onderzoek nodig is naar alternatieve energiebronnen.  De optie voor het onderzoeken van kernenergie werd daarbij niet uitgesloten.

Zoals u weet is D66 geen voorstander van de inzet van meer kernenergie. Matthijs Sienot legt onze beweegredenen daartoe nog eens uit in dit filmpje (kernenergie is duur en niet nodig). Bram Talman heeft daarom in het debat de nadruk gelegd op de onwenselijkheid om kernenergie als optie te verkennen.

De meningen hierover in de Goudse raad waren verdeeld. Zo verdeeld dat er in eerste instantie een gelijk aantal voor- en tegenstanders van de motie waren. Afgelopen woensdag is de motie daarom nogmaals in stemming gekomen. De motie had nu met 17 stemmen voor en 11 tegen wel een ruime meerderheid.

Voor de totstandkoming van die motie zijn we veel dank verschuldigd aan de fractie van de ChristenUnie.