Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 juli 2020

Terugblik raadsperiode 2019-2020

Egbert Jan Kuijlaars reflecteert op het afgelopen jaar.

Een jaar waarin D66-Gouda veel heeft bereikt. Een jaar waar we met trots op terug kijken. Daarnaast was 2019 een jaar van afscheid nemen en verwelkomen en plaatst hij enkele kritische kanttekeningen bij de jaarrekening.

Voorzitter, 2019 was voor D66 een jaar van afscheid nemen en verwelkomen. We namen afscheid van de burgemeesters Schoenmaker en Salet, en we verwelkomden burgemeester Verhoeve. We namen afscheid van raadslid Zouhair Saddiki en verwelkomden Frank de Pont in ons midden. We namen definitief afscheid van Harry van den Haak, hij laat een gat bij ons allen achter dat moeilijk te vullen is.

2019 was een jaar van politieke successen en politieke tegenvallers.

We zijn trots op:

 • het raadsbesluit dat de eerste oh zo noodzakelijke investeringen in onderwijshuisvesting binnen het IHP mogelijk maakt en de vergroening in de gemeentelijke gebouwen, met de Lekkenburg als lichtend voorbeeld;
 • de motie en daarop volgende festiviteiten rondom 100 jaar algemeen kiesrecht;
 • het besluit om het leegstaande weeshuis te herbestemmen;
 • onze bijdrage aan het onderwerp klimaatadaptatie en het Dashboard Duurzaam Gouda dat de voortgang op klimaatmaatregelen inzichtelijk gaat maken, we zien tot onze grote vreugde het aantal vierkante meters groen in de stad weer stijgen, waarmee het leefklimaat voor alle Gouwenaars verbeterd, en
 • onze motie om lokaal de ruimte te creĆ«ren om 100 kilometer te gaan rijden op de A12 en de vermindering van de geluidsoverlast die dat heeft gebracht heeft in Gouda Noord.

Er zijn ook zaken waarmee D66 in 2019 niet gelukkig mee was.

 • We maken ons zorgen over de ontwikkelingen binnen het (sociaal-)veiligheidsbeleid, met name op het gebied van transparantie: zelfs voor de raad ontstaan er steeds meer geheime werkwijzen en ontbreekt er informatie hetgeen schuurt met onze kader stellende en controlerende rol.

Voorzitter, over de jaarrekening 2019 en ten aanzien van de eerste begrotingswijziging:

 • Gouda sluit 2019 positief af. Dat is nu nog te danken aan de reserve Sociaal Domein die we op basis van de meevallers in voorgaande jaren hebben gevuld. Regeren is vooruitzien, en we gaan het daar woensdag weer verder over hebben.
 • Wat ons opvalt in de jaarrekening is de wederom grote hoeveelheid doorgeschoven projecten. Realistisch begroten kan een steuntje in de rug gebruiken. We sluiten daarom aan bij een motie op initiatief van de Christen Unie.
 • D66 vindt dat er nog meer middenhuur moet komen, dat er kwaliteitsafspraken gemaakt moeten worden met bewindvoerders. We zullen dat het komende jaar onder de aandacht blijven brengen.

Tenslotte nog twee opmerkingen voorzitter:

 1. We maken zorgen over een aantal projecten die op stapel staan in het kader van het Verkeerscirculatieplan Gouda. Het college lijkt bij een aantal projecten vooruit te lopen de besluitvorming in de raad. D66-Gouda ziet meer in een fietsverbinding met Westergouwe, dan in extra fietsbruggen over de Karnemelksloot. We wachten met smart op de antwoorden op onze art. 38 vragen.
 2. Tenslotte voorzitter overwegen wij een motie op de art. 213a onderzoeken. De huidige interpretatie van het college op de informatieplicht die zij heeft naar de raad, is in onze ogen te beperkt. Die motie is afhankelijk van de informatie die de raad krijgt, na de oproep van Groen Links vorige week.

Thema

Inwoner en bestuur

Een grotere verantwoordelijkheid en meer bewegingsvrijheid voor de inwoners van Gouda, met een gemeente die via haar wettelijke taken haar verantwoordelijkheid neemt. Deze combinatie leidt tot veel mooie initiatieven, waardoor de inwoners zelf een mooiere stad maken. Waar nodig helpt en ondersteunt de gemeente inwoners en initiatieven. D66 vindt dat deze samenwerking en co-creatie de beste plannen opleveren en dat willen we voortzetten!

Om deze samenwerking nog beter tot zijn recht te laten komen zet D66 Gouda in op de volgende speerpunten:
> Stimuleren van eigen initiatieven van Gouwenaars, ondersteuning bieden waar nodig
> Bewaken van transparant en integer bestuur
> Gouda laten schitteren als sterke stad

Lees meer