Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 juli 2020

Laat Gouda niet in de kou staan!

Laat Gouda niet in de kou staan!

Gemeente Gouda werkt binnen Regio MiddenHolland (RMH) verband samen aan de Regionale Energie Strategie (RES). Deze week wordt in de verschillende gemeenteraden de concept RES RMH besproken en is de mogelijkheid om als raad wensen en bedenkingen mee te geven.

Vanavond (1 juli 2020) heeft de gemeenteraad van Gouda zich uitgesproken wat nodig is om te komen tot een definitieve Regionale Energie Strategie (voorjaar 2021). Namens D66 Gouda heb ik onderstaande stemverklaring gegeven:

“Voorzitter, D66 Gouda roept het college van Gouda op verantwoordelijkheid te nemen in de regionale samenwerking voor de RES en op innovatieve manieren warmtevoorzieningen te creëren voor de Gouwenaren. Laat Gouda niet in de kou staan!!
Op het initiatief van D66 heeft de minister vorige week toegezegd mee te willen werken aan een pilot warmtewinning uit asfalt voor Westergouwe met de uitbreiding van de A20. We roepen het college op dit gesprek aan te gaan.”

Van koploper naar ….

In 2016 was regio RMH met de pilot energiestrategie voorbeeld en koploper in Nederland om te komen tot een regionale energiestrategie. Inmiddels vervult RMH deze rol als koploper niet meer.
De concept RES RMH bevat denkrichtingen om te komen tot voldoende energieopwekking voor de regio. De bedoeling is dat in het najaar deze denkrichtingen worden vertaald naar een scenario met concrete zoekrichtingen, met andere woorden: op welke plekken in de regio worden zonnepanelen en windturbines geplaatst?

Inmiddels hebben de gemeenteraden van Zuidplas en Waddinxveen uitgesproken geen windturbines te willen plaatsen op hun grondgebied. Ook de uitspraak dat energieopwekking door middel van wind de laatste voorkeur heeft van het college van Provinciale Staten van Provincie Zuid Holland bemoeilijkt het proces. Deze stellingnames betekenen dat het voor onze regio een bijna onhaalbare zaak wordt om tot sluitende afspraken te komen voor een definitieve RES volgend jaar. D66 Gouda heeft grote moeite met deze opstelling. Het toont dat er beperkte verantwoordelijkheid wordt gevoeld voor deze (boven-) regionale opgave en samenwerking.

Oproep aan Goudse wethouder Niezen

Gemeente Gouda heeft beperkt grondgebied beschikbaar voor het plaatsen van energievoorzieningen. D66 Gouda vraagt dan ook wethouder Niezen en het college de benodigde gezamenlijke verantwoordelijkheid op alle manieren te stimuleren…. Maar ook nu verantwoordelijkheid te nemen voor Gouda. We roepen de wethouder op alles uit de kast te halen om innovatieve, onorthodoxe manieren van energie- en warmtevoorzieningen voor de Gouwenaren te creëren.

D66 Gouda wil innovatieve warmtevoorziening uit asfalt

D66 Gouda voelt deze verantwoordelijkheid. De afgelopen periode zijn er verschillende gesprekken geweest. We zijn dan ook verheugd dat op initiatief van D66 Gouda en D66 Tweede Kamerlid Rutger Schonis tijdens het Algemeen Overleg MIRT vorige week er een toezegging is gedaan.
Er kan namelijk een win-win situatie ontstaan door de uitbreiding van de A20 voor toekomstige inwoners in Westergouwe. Het is technisch mogelijk om warmte op te wekken uit asfalt. Er zijn reeds afspraken gemaakt om de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda te verbreden. Tegelijkertijd wordt in Gouda de nieuwe woonwijk Westergouwe ontwikkeld.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft toegezegd mee te willen werken aan een innovatieve pilot voor warmteopwekking van de A20 voor de nog te bouwen huizen in Westergouwe.
D66 Gouda roept het college van Gouda op medewerking te geven aan dit onderzoek om deze pilot mogelijk te maken.
Laat Gouda niet in de kou staan!!