Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juni 2020

Regionale Dienst Openbare Gezondheid Amendement

In de Regionale Dienst Openbare Gezondheid (RDOG) werkt Gouda samen met veel gemeenten aan de openbare gezondheid. Hun medewerkers werken op dit moment hard om de Corona crises onder controle te houden. De meest aansprekende voorbeelden van taken die de RDOG uitvoert zijn het vaccinatieprogramma en het ambulancevervoer. Daarnaast is er een veelheid aan andere taken.

De aansturing van de RDOG is voor de D66 fractie al jaren een zorgpunt, juist omdat de organisatie veel en erg verschillende taken heeft. De afgelopen jaren zijn daar nog meer taken bijgekomen (denk aan Veilig Thuis) en is er geld beschikbaar gesteld voor organisatie ontwikkeling. Tegelijkertijd constateert de accountant (ernstige) tekortkomingen in de organisatie.

In de begroting van de RDOG zit het voorstel om wederom geld beschikbaar te maken voor een robuustere en wendbare organisatie. Samen met het CDA hebben wij een amendement opgesteld dat de RDOG opdracht geeft om inzichtelijk te maken wat noodzakelijk is om aan de opmerkingen van de accountant te voldoen en daarnaast aan te geven welke voordelen deze organisatieontwikkeling voor de burgers gaat opleveren.

Het amendement is in Gouda unaniem aangenomen en dient als basis voor andere gemeenten om hun eigen amendementen op te stellen.