Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 mei 2020

Steun onze culturele instellingen!

De bezoekersaantallen in Gouda laten al jaren een stijgende trend zien. In 2018 werd de doelstelling van de gemeente, één miljoen bezoekers per jaar, zelfs ruim gepasseerd. Mensen van binnen en buiten Nederland kwamen onze historische binnenstad bezoeken, gingen winkelen, bezochten de kaasmarkt of gingen naar een van de vele culturele instellingen. Deze gasten van de stad gaan niet alleen naar het museum, maar pakken ook een terrasje, drinken een kopje koffie of gaan uit eten. Onder andere dàt samenspel van sfeer en cultuur maakt Gouda een geweldige stad om te wonen en te verblijven.

Over de jaren heen is er in de culturele sector enorm veel veranderd. Er is sterk ingezet op cultureel ondernemerschap en mede dankzij deze bedrijfsmatige aanpak is er nu een hoogwaardig aanbod van cultuur dat bezoekers van verre alsook uit de regio aantrekt, en waar de Gouwenaar heel veel gebruik van maakt. Het Cultuurhuis Garenspinnerij heeft bijvoorbeeld becijferd dat het meer dan 60.000 Gouwenaars bereikt. Met de Theaterbakkerheij en de activiteiten op Goudasfalt is er zelfs aanzienlijk nieuw cultureel aanbod. Cultuur versterkt het merk Gouda en cultuur verbindt ons als stad, en de verscheidenheid aan inwoners die er wonen.

Beste binnenstad, beste bibliotheek, beste theater, een financieel gezond cultuurhuis, een museum met voor Nederland een unieke historische collectie, een tweede theater, talloze andere organisaties zoals theaterscholen, schildercursussen en noem maar op. De culturele sector investeert in zichzelf om te groeien en bloeien. Maar ondanks dat is het geen moneymaker. Culturele organisaties hebben vaak moeite om een buffer op te bouwen voor slechtere tijden.

De coronamaatregelen brengen deze kwetsbaarheid aan het licht. Neem de Goudse Schouwburg als voorbeeld. Een uitvoering wordt op basis van voorinschrijving besteld en betaald bij een producent. Enkele maanden voor de uitvoering vindt een groot deel van de totale kaartverkoop plaats. De marge op deze extra verkochte plaatsen is beperkt: het overgrote deel gaat ook weer naar de productie. Voor de schouwburg is daarom, net als voor veel andere instellingen, barverkoop een belangrijke bron van inkomsten. Nu met de coronacrisis blijven al deze de inkomsten uit. Bovendien kan het geld voor de producties (vooralsnog) niet teruggevorderd worden. Hoewel dit wellicht een juridisch steekspel kan opleveren, zal het doek voor de schouwburg al voortijdig kunnen vallen, zelfs nu er sprake is van iets versoepelde richtlijnen per 1 juni.

En zo is er niet één maar zijn vele culturele instellingen die in Gouda dreigen om te vallen vanwege de huidige coronamaatregelen. De 300 miljoen die het rijk beschikbaar stelt voor de culturele sector komt namelijk niet of nauwelijks in Gouda terecht. Het geld gaat vooral naar rijksgesubsidieerde organisaties. De voorzieningen in Gouda horen aldus het rijk niet tot de ruggengraat van de culturele sector. Als lokale politiek moeten we daarom druk blijven uitoefenen om rijk en provincie te bewegen om meer te doen voor deze schrijnende situatie. Daarbij zijn voor de gemeente de financiële middelen weliswaar beperkt, maar naast bijvoorbeeld opschorting en kwijtschelding van huur kan worden gedacht aan borgstelling voor extra kredieten of zo nodig extra financiële ondersteuning.

En als inwoner? Als je nu je geld voor een kaartje terugvraagt dan wordt het neerwaartse proces versneld. Als je nu een tegoedbon koopt dan biedt je juist meer perspectief. Je neemt een risico, maar een risico dat het nemen waard is. Als het rijke culturele aanbod in Gouda kan overleven, dan blijven we die stad die mensen aantrekt die terrasjes pakken, waar ondernemers bloeien en waar we zelf het cultuur kunnen blijven consumeren en kunnen door blijven geven aan toekomstige generaties. Help dus mee!

Als D66 Gouda doen wij een oproep aan de Rijksoverheid om ook de lokale culturele instellingen, al dan niet met een regionale functie, te ondersteunen. Deze instellingen vormen niet de slagaders, maar de haarvaten van de maatschappij. Ze verbinden mensen.