Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 maart 2020

Motie “Dashboard Duurzaam Gouda” aangenomen!

Afgelopen woensdag 19 februari hadden we besluitvormende raad. Naast het bestemmingsplan Fluwelensingel, renovatie De Goudse Waarden en Uitvoeringsplan Onderwijshuisvesting stond ook de motie vreemd “Dashboard Duurzaam Gouda” op de agenda (punt 10).

Regelmatig komt het onderwerp duurzaamheid aan bod bij verschillende besluiten, zoals ook deze avond tijdens het besluit over de uitvoering van de onderwijshuisvesting in Gouda.
Gezien de huidige klimaat- en energieopgaven, het feit dat in deze regio de bodem sterk daalt en we graag willen leven in een gezonde leefomgeving, betekent dat we als raad bij de komende besluiten zouden moeten willen weten wat de investeringen inhouden en welke baten en effecten ze hebben op een duurzame, gezonde stad.

De afgelopen periode heb ik bij het vaststellen van de Structuurvisie Groen, het klimaatadaptatieplan, de motie 100 km/u op de snelwegen en bijv door het stellen van technische vragen over kappen van bomen en reductie CO2 aandacht gevraagd voor ons duurzaamheidsbeleid en de effecten.

Voorlopig zal er geen overkoepelend (strategisch) duurzaamheidsbeleid opgesteld worden voor Gouda. Enkel hierdoor hebben we als raad onvoldoende zicht wat de verschillende ontwikkelingen zijn voor schone lucht, ambitie Gouda CO2 neutraal in 2040 en gebouwde omgeving bijvoorbeeld.

De motie Dashboard Duurzaam Gouda roept het college op dit wel inzichtelijk te maken door een dashboard te ontwikkelen met daarin de verschillende thema’s met zo mogelijk bijbehorende prestatie-indicatoren op te nemen, en deze jaarlijks met het 1e ijkmoment en het jaarverslag Gemeente Gouda te publiceren.

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben dan ook verheugd dat deze motie Dashboard Duurzaam Gouda met 32 stemmen voor is aangenomen en de wethouder de raad meeneemt in de verdere uitwerking van dit dashboard.

Mochten jullie ideeën hebben voor dit dashboard, laat het mij weten.

Mieke Kars

06-44012408

mieke.kars@gouda.nl