Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 maart 2020

Blog “Een jaar na de motie 100 jaar kiesrecht”

Tijdens de kerstvakantie 2018 zijn Annemiek Mul  van Groen Links en ik in gesprek geraakt over de rol en de positie van vrouwen in onze samenleving. Ook waren we verbaasd dat er nog geen activiteiten in het kader van 100 jaar kiesrecht waren geagendeerd binnen onze gemeente.

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadverkiezingen 2018 merkte ik dat veel vrouwen geïnteresseerd zijn in de politiek maar om verschillende redenen niet de uiteindelijke stap nemen om politiek actief te worden.

Annemiek en ik zagen het vieren van 100 jaar democratie als een mooi moment om de positie van vrouwen aan te kaarten.

31 januari 2019 werd de motie “100 jaar kiesrecht” met volle overtuiging aangenomen in onze gemeenteraad en leverde gedurende het jaar regelmatig publiciteit.

Terugkijkend heeft de motie veel losgemaakt in de Goudse samenleving, zijn er vele initiatieven genomen waarvan sommigen een vervolg krijgen in 2020 en hopelijk een duurzame impact zullen hebben op het Goudse.

Wat gebeurt er in 2020?

Zoals we tijdens het debat “100 jaar maar nog niet klaar” concludeerden, hebben we op dit thema nog flink wat te doen met elkaar.  Een aantal concrete activiteiten zijn gepland in 2020.

De komende maand wordt een tentoonstelling over 100 jaar kiesrecht in Huis van de Stad geopend. Deze tentoonstelling is samen met jonge scholieren van De Bijenkorfschool gemaakt. Daarnaast hebben de vier genomineerde heldinnen aangegeven een vervolg te willen geven aan de Goudse heldin. Zij vertellen hierover meer  tijdens één van de workshops Internationale vrouwendag op

8 maart (in de schouwburg). Tijdens deze 8 maart bijeenkomst kan je ’s middags ook speeddaten met vrouwelijke raadsleden. Ik zal hier ook zijn.  Als je geïnteresseerd bent in politiek of vragen hierover hebt, kom vooral langs!

Op woensdag  27 mei wordt de tweede editie van “Meiden dromen” georganiseerd. Erna, Marjolein en ik hebben hiervoor al weer de eerste stappen gezet.

Tenslotte willen we vanuit onze eigen partij richting de gemeenteraadsverkiezingen 2022 meer vrouwen verbinden. Mocht je nu een concrete vraag hebben, weet ons te vinden.

Wat wilden we bereiken met de motie?
Met deze motie wilden we een aantal punten onder de aandacht te brengen. Ten eerste het vieren van 100 jaar kiesrecht. Door met elkaar stil te staan bij dit recht en het te vieren, willen we tevens laten zien dat we nog niet klaar zijn, ook in Nederland.

Het Huis van de Stad representeert de Democratie  voor de inwoners van Gouda. Tegelijkertijd zien we dat de gemeenteraad niet een afspiegeling vormt van onze samenleving, en in het bijzonder de verhouding mannelijke en vrouwelijke raadsleden. Door de verschillende activiteiten en het onder de aandacht brengen van dit thema hoop ik dat meer mensen het belang van stemmen bij een verkiezingen ervaren en meer vrouwen politiek actief willen worden.

Met de onderscheiding Heldin voor Gouda wilden we vrouwelijke rolmodellen in de spotlight zetten. In onze mindset denken we bij bijv het beroep brandweer en president bijna altijd aan een mannelijk rolmodel terwijl ook vrouwen dit beroep kunnen uitoefenen.

Het debat “100 jaar maar nog niet klaar” en onderscheiding “Heldin voor Gouda”

28 september heeft het debat “100 jaar maar nog niet klaar” plaatsgevonden. Doel van het debat was de bewustwording te vergroten over het feit dat er nog geen gelijke kansen zijn voor iedereen en dat er bepaalde patronen zijn die ons hierin belemmeren. Daarnaast is het een oproep aan zowel vrouwen als mannen dat we hierin gezamenlijk wat te doen hebben om dit te veranderen.

Julia Wouters heeft tijdens het eerste deel een interactieve lezing gegeven. Aan de hand van haar ervaringen en onderzoek heeft zij het boek Zijkant van de macht uitgebracht. Ze gaf op een heldere en onthullende manier weer hoe mannen en vrouwen samen politiek maken. Ze maakt duidelijk dat het er nog steeds er toe doet of je man of vrouw bent. In het tweede deel ging ze samen met Joan Nunnely (recruiter Public Spirit en bestuurslid talent D66) en de aanwezigen in gesprek aan de hand van verschillende stellingen en vragen over welke patronen er zijn, wat de drijfveren zijn voor mannen en vrouwen en de verschillen hierin en wat we zouden kunnen doen om een meer gelijkwaardige situatie te brengen.
Verschillende voorbeelden werden aangehaald en zelfs bekrachtigd, zoals “stem op een vrouw”, maak je ambitie duidelijk, creëer netwerken en steun, vind actieve vrouwen in het vrijwilligerswerk, werven op kwaliteit (en lak desnoods naam/  achtergrond/ etc weg) en stel (tijdelijk) een vrouwenquotum in (dit kan ook op lokaal niveau bijv met de economische agenda).

Tijdens het laatste deel van deze enerverende avond stond de verkiezing Heldin voor Gouda centraal.

In de stad was het gesprek met de oproep in de krant om heldinnen te nomineren  losgebarsten over nut en noodzaak voor de Heldin voor Gouda. Velen vonden het een fantastisch initiatief om hiermee zoveel mogelijk Goudse rolmodellen in de spotlight te zetten. Sommigen hadden moeite met het feit dat er uiteindelijk 1 vrouw tot heldin werd gekozen. En weer anderen vroegen zich waarom een onderscheiding nodig was. Het maakte veel los.
Ik was overdonderd van het bericht dat 33 vrouwen genomineerd waren door andere Gouwenaren. Het maakte duidelijk dat  veel vrouwen zich inzetten in onze stad om de positie van vrouwen te versterken. Er is een enorme kracht geraakt van vrouwen en hun inspiratie, inzet en passie voor de stad. Met elkaar maakten we dit nu zichtbaar. Alle 33 vrouwen zijn tijdens deze avond aangehaald en bedankt voor hun inzet.
De jury heeft uiteindelijk vier vrouwen genomineerd te weten Carolyt Koops, Maud Roukens, Saliha Bochhah en Carla Weller. Nadat er kort was verteld waarom deze vrouwen genomineerd waren, mochten de aanwezigen (net als tijdens de verkiezingen met een rood potlood) hun stem uitbrengen. Uiteindelijk is Maud Roukens uitgeroepen tot Heldin voor Gouda.

Gouds Scholierendebat en Onewomanshow  “De Première”

Namens de Goudse Schouwburg zeiden Tineke Maas en Nicky van Rossum al snel hun medewerking toe voor het organiseren van twee activiteiten, namelijk het Gouds Scholierendebat en de Onewomanshow “De Première” op 10 oktober.

Elk jaar wordt het Gouds scholierendebat georganiseerd. Aan de hand van verschillende debatvormen gaan de verschillende scholen met elkaar de strijd aan als beste debater. Dit jaar stonden de stellingen in het teken van 100 jaar kiesrecht. De finalestellingen waren “er moet een stemplicht komen” en “er moet een vrouwenquotum voor politieke kieslijsten komen”. Door de scholieren waren er stevige argumenten voor en tegen in beeld gebracht waardoor het voor de jury nog een lastige opgave was om de beste schooldebater uit te roepen. De prijzen werden uitgereikt door Maud Roukens en Eveline Rijswijk. De winnaars kregen oa kaartjes om de avondvoorstelling van Eveline bij te wonen.

In samenwerking met de Goudse Schouwburg is het gelukt om Eveline van Rijswijk met haar onewomanshow “De Première” naar Gouda te halen op 10 oktober. Tijdens deze voorstelling vertelt Eveline in fel roze broekpak hoe de entree van vrouwen in de politiek verliep. Welk verschil zij konden maken voor de positie van vrouwen de afgelopen eeuw en stelde ze de prangende vraag “Waar blijft toch de eerste vrouwelijke Nederlandse premier?”. Het was een afwisselende show met (soms schokkende) feiten, bijzondere verhalen en tips aan mannen en vrouwen zodat het aantreden van de eerste vrouwelijk premier niet lang meer hoeft te duren. Na afloop was Eveline in de foyer en hadden we nog geanimeerde gesprekken hierover.

Speeddate middag “Meiden dromen”

Zaterdag 2 november vond de speeddate middag “Meiden dromen” plaats. Vanuit het ElsBorstNetwerk D66 is dit initiatief ontwikkeld en als eerste gehouden in Tilburg. Directeur Erna Staal van de Goudse bibliotheek was direct enthousiast over dit initiatief. Samen met Erna, Marjolein van Doorn en Jongerenwerk is een Goudse versie van Meiden dromen ontwikkeld.

Deze middag konden jonge meiden van 12-18 jaar speeddaten met 20 Goudse vrouwen, van advocaat, lerares, politieagente tot wethouder. Het doel was jonge meiden te inspireren voor hun toekomstige beroepen en daarmee ook bekend te maken met vrouwelijke rolmodellen. Een paar dagen voor deze middag ontdekten we dat bijna alle middelbare scholen toetsweek hadden. Het was dus best spannend hoe de opkomst zou zijn.

 

 

Bijna 20 meiden hebben leuke gesprekken gehad met de Goudse vrouwen. Sommigen hadden hele gerichte vragen voor de arts, horeca onderneemster en journaliste. Anderen kwamen zich echt oriënteren. Aan het einde van de middag hebben we onder leiding van Marike Follis (van Mirakel Muziektheater) gezamenlijk gezongen op het lied “It’s a new day” van Anouk. Met elkaar kwam er veel positieve energie los bij dit lied dat gaat over de power van verschillende vrouwen.

Mieke Kars

mieke.kars@gouda.nl

06-44012408