Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 februari 2020

Wijkgericht Aanpak (deel 2)

Op 5 februari heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de zaak die was aangespannen tegen SyRI. De uitspraak is online gezet en vindt je hier: https://www.rechtspraak.nl/SyRI-wetgeving-in-strijd-met-het-Europees-Verdrag-voor-de-Rechten-voor-de-Mens.aspx. De uitspraak is van belang omdat het de eerste keer is (wereldwijd zeggen sommigen) dat een rechter uitspraak doet in een zaak waarin het recht op privacy wordt afgewogen tegen het belang van de staat om fraude te onderzoeken op basis van het verzamelen van elektronische gegevens.

Samen met de Partij voor de Dieren en Groen Links maakt D66 zich zorgen over de toepassing van SyRI achtige instrumenten voor het opsporen van fraude. Eerder heb ik hierover op onze website geschreven. De uitspraak van de rechter is voor ons aanleiding geweest om een aantal politieke vragen aan het college voor te leggen. Die vragen hebben betrekking op:

  1. De rechter ontbindt bepaalde wetsartikelen in zijn uitspraak. Heeft dit consequenties voor de wijkgerichte aanpak? Wordt deze stilgelegd? Of misschien beperkt in de breedte van de opzet?
  2. De rechter hanteert een uitgebreid toetsingskader om aan de het recht op privacy af te wegen tegenover het recht van de staat om fraudeonderzoek te verrichten. Wij vragen het college of zij naar aanleiding van de uitspraak, dit kader wil gebruiken om de wijkgerichte aanpak te laten toetsen door een onafhankelijk juridisch bureau.
  3. De uitspraak heeft effect op alle partijen die bij fraude onderzoeken betrokken zijn. We hebben gevraagd of er organisaties zijn, die hun deelname aan de wijkgerichte aanpak in het licht van deze uitspraak heroverwegen.

Fabiola Muhollari heeft deze foto geplaats in relatie tot SyRI op Wikipedia. Het is een rustgevend plaatje bij lastige juridische materie.

En mocht het college ervan overtuigt zijn dat de uitspraak op geen enkele manier de wijkgerichte aanpak raakt, dan hebben we nog gevraagd of de aanpak niet transparanter moet en kan zowel naar de inwoners van Gouda, als naar de gemeenteraad toe. Tenslotte vragen we het college om aan ons uit te leggen waarom in het geval van de wijkgerichte aanpak een betere balans bestaat tussen het recht op privacy en de noodzaak om op fraude te controleren dan in het geval van SyRI.

Egbert Jan Kuijlaars