Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 juli 2019

Wethouder Thierry van Vugt blikt terug op het politieke jaar 2018-2019

Afgelopen politiek seizoen zat weer boordevol. In het college is hard gewerkt aan de doelstellingen uit het coalitieakkoord 2018-2022 Nieuwe Energie – samen werken en investeren in Gouda. Als wethouder op voordracht van de D66-fractie heb ik daar een aardig steentje aan bij kunnen dragen. Een paar highlights, bezien vanuit mijn portefeuilleonderdelen:

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting is in april door de gemeenteraad behandeld. De raad heeft de strategische kaders voor dit meerjarig programma gericht op toekomstbestendige scholen, vastgesteld. Dat is een mooie basis voor verdere uitwerking en concretisering van die plannen in de komende periode. Daarbij gaan we ook werk maken van groenere schoolpleinen, naar goed voorbeeld van het gerealiseerde nieuwe schoolplein van de Casimirschool.

De Chocoladefabriek

De raad stemde ook in met de plannen voor de doorontwikkeling van de Chocoladefabriek. Deze culturele hotspot in de stad wordt doorontwikkeld tot een hedendaags centrum voor taal, lezen en democratische vorming. Op de thans leegstaande tweede etage van het pand wordt Libertum, het voormalig Verzetsmuseum Zuid-Holland, in een moderne vorm ondergebracht. Daarnaast komt er een Techniekwerkplaats om kinderen vroegtijdig in aanraking te brengen met 21e eeuwse vaardigheden en techniek.

Regioplan Techniek

Met succes timmerden we in onze regio een regioplan techniek in elkaar. Dat levert ons ruim 4 miljoen subsidie van Het Rijk op, naast de investeringen van ruim 1 miljoen vanuit het bedrijfsleven. Hiermee kunnen we goede stappen zetten op het vlak van vmbo-techniek onderwijs en doorlopende leerlijnen. Goede vakkrachten zijn immers onontbeerlijk voor de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan, o.a. rond energietransitie.

Het Weeshuis

Ook de plannen voor het Weeshuis zijn inmiddels definitief geworden en ruimhartig gefaciliteerd door de gemeenteraad. Daarmee wordt dit prachtige Rijksmonument, waar vroeger de bieb zat, getransformeerd tot een hotel, een restaurant en enkele woningen.

Het verduurzamingsprogramma Vastgoed

In de Goudse Schouwburg heb ik dit voorjaar de aftrap gegeven voor het verduurzamingsprogramma Vastgoed. We gaan 35 gemeentelijke panden uitgebreid vernieuwen, waaronder de voormalige wijkbibliotheek aan de Lekkenburg, die komend jaar wordt getransformeerd tot buurtservicecentrum. Daarmee krijgt de sociale infrastructuur in Gouda de hard benodigde derde fysieke aanlandplek in onze stad.

Het programma voor de viering van Gouda 750 jaar in 2022

Dit programma krijgt, in samenwerking met de stad, meer en meer vorm. Er is een fonds opgericht waarin het budget wordt ondergebracht, en waar werving van andere middelen ook wordt belegd. Het fonds gaat vanaf januari ook de toekenningen van middelen aan initiatieven verzorgen.

Evenementen

Dat er in Gouda al veel gebeurt rond evenementen, is goed te merken in de stad, maar wordt ook buiten Gouda meer en meer ontdekt. In maart won Gouda de nationale evenementenprijs 2019. Het college heeft voortbordurend op dit succes het evenementenbeleid verder verbeterd. Met extra budget, een nieuwe regeling voor evenementen voor jongeren en een sterkere duurzaamheidsinvulling.
Ook het aantal bezoekers aan onze stad neemt significant toe en oversteeg vorig jaar voor het eerst 1 miljoen bezoekers. Dat is mooi voor Gouda en onze lokale economie, maar vraagt ook aandacht voor de excessen van toerisme op o.a. Klein America (camperovernachtingen) en rond Airbnb en vakantieverhuur.

De binnenstad

We investeren ook in de binnenstad, om deze aantrekkelijk te houden voor inwoners, bezoekers en ondernemers. In 2019 opent de Cheese Experience. We gaan een half miljoen investeren in een ‘facelift’ van de Agnietenstraat en maken de komst van een Coop mogelijk in de Nieuwe Marktpassage, waarmee de leegstand in dit deel van het centrum opgelost is.

Het zuidelijk stationsgebied

Na lang puzzelen is bovendien de aanpak van het zuidelijk stationsgebied nu echt van start gegaan. Er komt een zeer ruime, moderne fietsenstalling; het busstation en openbaar gebied worden opnieuw ingericht, met een koppeling in beeldkwaliteit aan de binnenstad.

 

Thierry van Vugt

Wethouder

 

Gemeente Gouda

Burgemeester Jamesplein 1

Postbus 1086, 2800 BB Gouda

T:    0182-588284

M:   Thierry.vanVugt@gouda.nl