Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 juli 2019

Een korte terug blik van Evert Bobeldijk op het eerste jaar van zijn fractievoorzitterschap

Een vol jaar achter de rug, een kleine reflectie.

Het eerste leerjaar
Ruim een jaar geleden presenteerde het nieuwe college van Gouda het akkoord Nieuwe Energie. Een nieuw college, een grotendeels nieuwe gemeenteraad en een aantal nieuwe leden in de fractie voor onze partij. Zo’n eerste jaar is een leerproces voor iedereen. Maar we hebben het overleefd. Alle vijf de leden van de D66 fractie hebben hun portefeuilles ter hand genomen en hebben hun leerjaar nu achter de rug.

Natuurlijk is er binnen de fractie veel gebeurd sinds de verkiezingen van 2018. Het meest ingrijpend waren de personele wisselingen, die ons ertoe noopten opnieuw aan het team te bouwen en opnieuw een goede verdeling van onderwerpen te creëren.

Een stabiel team voor het vele raadswerk
Gelukkig lijken we nu, met een sterk team van uiteenlopende karakters, in rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen. Het gewone raadswerk is echter allesbehalve rustig. Het aantal onderwerpen dat door de raad behandeld wordt, is fors en toch nemen veel raadsleden daarnaast nog extra hooi op hun vork door mee te draaien in een van de werkgroepen ten behoeve van raadsbreed werken. In die werkgroepen wordt gepoogd om, buiten de tegenstelling tussen oppositie en coalitie, met alle partijen in de raad tot nieuw beleid te komen op vier verschillende onderwerpen. Dat gaat met vallen en opstaan, maar de raadsleden die zich hiervoor inzetten, doen dat met veel enthousiasme en de eerste resultaten zijn veelbelovend.

De titel van ons verkiezingsprogramma was Duurzaam, Actief en Aantrekkelijk.
Daar zetten we ons voor in. We willen Gouda vergroenen, klaar maken voor een spetterende viering van 750 jaar stadsrechten en ondertussen werken aan een financieel gezonde toekomst. We blijven daarom alert om onze schuldpositie te verbeteren, maar vergeten ondertussen niet te investeren in een gezonde stad.

Speerpunten voor de komende maanden zijn wat mij betreft: focus op extra woningen met middenhuur en goedkope koopwoningen, stappen maken in het duurzamer maken van de stad door vergroening en energietransitie en een schonere stad door nieuwe vormen van distributie en betere uitvoering van het afvalbeleid.

Natuurlijk is het altijd mogelijk om vragen te stellen aan de fractieleden: op de site staat de verdeling van de portefeuilles. En alle leden zijn natuurlijk welkom bij de fractievergaderingen. Meld je wel van tevoren even aan met een mailtje aan mij.

Nu eerst even op vakantie, maar daarna zijn we er met het hele team weer klaar voor!

Evert Bobeldijk
Fractievoorzitter D66 Gouda