Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 maart 2019

Doneer lokaal!

Geef aan waarvoor je wil doneren:

Campagne kas

  • D66 campagnejassen
  • vrijwilligersdagen (taarten, e.d.)
  • media (advertenties, flyers, en ander drukwerk)

Ledenactiviteiten

Ondersteuning raadsfractie

Huur evenementruimtes

U kunt doneren op:

NL64 RABO 0143 9130 50 tnv D66 Gouda ovv bovenstaande doelen

D66 heeft de ANBI-status, giften aan D66 kunt u opvoeren in uw fiscale aangifte

Neem contact op met onze penningmeester: wim.satter@d66gouda.nl