Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 februari 2019

Motie “100 jaar kiesrecht” is met brede steun aangenomen!

‘Het is feest!’; met deze zin begon ik woensdag 30 januari tijdens de raadsvergadering. Samen met Annemiek Mul van Groen Links bracht ik de motie vreemd ‘100 jaar kiesrech’ in.

Sinds 28 september 1919 beschikken vrouwen over het actieve kiesrecht, 2 jaar nadat mannen het kiesrecht ten deel viel. Met de invoering van algemeen kiesrecht kreeg de democratie pas echt een volwaardige betekenis. Dit belangrijke historische feit zal dit jaar door het hele land worden herdacht en gevierd.
De gemeenteraad van Gouda, woensdagavond 30 januari bijeen, heeft besloten ook in onze stad aandacht te besteden aan 100 jaar Algemeen Kiesrecht, waarbij het actieve vrouwenkiesrecht het brandpunt van de viering zal zijn.

Inbreng Mieke tijdens de raadsvergadering
‘Het is feest!
We vieren in 2019 een jaar lang dat er in Nederland 100 jaar algemeen kiesrecht is. Het is een voorrecht dat we mogen stemmen.
Opgetogen breng ik deze motie in namens de initiatiefnemers D66 Gouda en Groen Links. Met dank voor de medeindieners SP, PvdD, PvdA, CDA, CU en G50+ en de steun, waarmee we zeer verheugd zijn.

Naast aandacht vragen voor dit feest en de komende verkiezingen, willen we vrouwen en jonge meisjes enthousiasmeren voor de politiek.
Een gezamenlijke opgave van de raad, het college en de stad. Er zijn al diverse initiatieven in de stad gaande waarbij we kunnen aansluiten. Zoals de activiteiten op 8 maart in het Stadhuis georganiseerd door het Vrouwennetwerk Gouda. Het Streekarchief Midden Holland heeft eind vorig jaar aandacht gevraagd voor historisch onderzoek en organiseert een lezing op 7 maart in de Chocoladefabriek. De thema’s 100 jaar kiesrecht en vrouwen staan in de maand maart centraal in de Goudse bibliotheek.

Samen met jullie wil ik dit thema actief onder de aandacht brengen bij de Gouwenaren.
Laat 100 jaar kiesrecht ook voor Gouda een feest zijn!’

Actueel en urgent
De raad vindt het belangrijk om terug te kijken, om hetgeen waarvoor is gestreden te belichten, zodat de nieuwe generaties de waarde van het kiesrecht beter leren kennen. Interesse en betrokkenheid bij lokale politiek is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de democratie. Aandacht besteden aan het kiesrecht blijft actueel en urgent; bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 stemde 43% van de kiesgerechtigde Gouwenaren niet. 2019 is een belangrijk jaar voor de democratie met verkiezingen voor Provinciale Staten, waterschappen, het Europees parlement en de Eerste Kamer.
Met het aannemen van de motie wil de raad stimuleren dat meer vrouwen politiek actief worden. Zij zorgen namelijk voor een andere inbreng en vertegenwoordigen 50 % van de bevolking. De viering van 100 jaar Algemeen Kiesrecht beschouwt de raad als een uitgelezen kans om de betrokkenheid van meisjes en vrouwen bij de politiek te vergroten om een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de politiek te realiseren.
De raad verheugt zich over de initiatieven die in de stad reeds zijn genomen tot viering 100 jaar algemeen kiesrecht en in het bijzonder vrouwenkiesrecht en wil deze waar mogelijk ondersteunen.

Prijs voor de emancipatie en verbetering van de positie van vrouwen in Gouda
De raad heeft het college opgedragen om gelijke rechten van mannen en vrouwen in het politiek bestuur als uitgangspunt te kiezen bij de viering van 100 jaar Algemeen Kiesrecht. Dit om meisjes en vrouwen te stimuleren politiek actief te worden. Onderdeel van de viering zal zijn het plaatsen van een herinneringsteken aan of in het Huis van de Stad ter nagedachtenis en viering van 100 jaar algemeen kiesrecht. Voorts is het college verzocht om aan te sluiten bij reeds lopende en voorgenomen initiatieven van Goudse inwoners ter viering van het actieve vrouwenkiesrecht bijvoorbeeld op of rond 8 maart 2019.
Daarnaast wil de raad dat het college dit jaar een onderscheiding uitreikt aan een vrouw die zich maatschappelijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de emancipatie en de verbetering van de positie van vrouwen in Gouda.

Oproep
Als je een idee hebt voor de uitvoering van de motie of voor activiteiten die D66 Gouda in het kader van dit onderwerp kan ondernemen, laat mij het dan weten!

Mieke Kars
Mieke.kars@gouda.nl
06-44012408