Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 januari 2019

Verklaring Zouhair Saddiki terugtreden gemeenteraad

De verklaring van Zouhair Saddiki over zijn terugtreden uit de gemeenteraad:

Geachte Goudse inwoners, leden van de Goudse raad, college B&W en griffie,

Velen van u zijn wellicht bekend met de situatie in mijn persoonlijke levenssfeer. Zoals ik eerder gezegd heb, laat de kwestie mij volstrekt niet koud. Ik ben dankbaar voor de steun en liefde die ik gekregen heb en nog steeds krijg van mensen. Veel mensen hebben mij een hart onder de riem gestoken.

Is een fout zoals ik gemaakt heb en de gevolgen die ik daarvan ondervind wel te rijmen met mijn raadszetel? Ik zal er kort over zijn: Neen. Ondanks het vertrouwen dat ik van velen geniet, zie ik mijzelf uit respect voor u als raad en college maar vooral voor de mensen in de stad, nu niet functioneren in deze gemeenteraad.

Ik herinner mijzelf eraan dat ik in mijn maidenspeech sprak over het beschermen en behouden van de goede naam van de stad. Van een fout moet je leren en met dat leren hoop ik op rehabilitatie van mijn naam zodat ik me later weer kan inzetten voor de samenleving. Ik hoop ook een voorbeeld te stellen met mijn keuze, om in zulke moeilijke tijden toch goed te blijven doen. Ik had het vertrouwen om tot tweemaal toe met voorkeurstemmen in de raad te zijn gekozen en ik vind nu dat ik door deze privéomstandigheden mijn raadszetel terug moet geven aan de raad en aan de Goudse gemeenschap. Ik benadruk dat ik mijn eigen overwegingen heb gemaakt en mijn besluit staat vast.

Met dit besluit hoop ik dat ik de belangen van onze stad, de raad en de inwoners te allen tijde bovenaan heb gezet en zo de stap heb kunnen maken naar mijn rehabilitatie.

Met de toegewijde en respectvolle groet,

Zouhair Saddiki

D66 Fractie:

Vorige week donderdagmiddag werden wij verrast door de gebeurtenissen rond Zouhair. De fractie heeft, samen met Zouhair, geconcludeerd dat deze kwestie niet te combineren is met zijn positie als raadslid. Hij zal dan ook afstand doen van zijn raadszetel.
Zouhair Saddiki: “Ik wil de raad niet bevlekken. Ik heb een fout gemaakt, waarvoor ik mijn verantwoordelijkheid neem en daarom trek ik nu ook zelf deze conclusie”.
Fractievoorzitter Evert Bobeldijk: “Het vertrek uit de Goudse gemeenteraad was onvermijdelijk na deze gebeurtenissen, hoe vervelend we dat ook vinden voor de persoon Zouhair”

De plek van Zouhair Saddiki in de Goudse raad wordt ingenomen door de eerstvolgende op de lijst van D66, Frank de Pont.