Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 december 2018

Gouda kijkt naar de toekomst

 

 

 

 

 

 

Door Mieke Kars

Hoe ziet Gouda er over meer dan tien jaar uit? Welke onderwerpen spelen in dit toekomstbeeld een belangrijke rol? De gemeente is het proces gestart dit toekomstbeeld van Gouda in 2030 samen met de stad te maken. Het moet voor de zomer van 2019 klaar zijn, voorzien van een stappenplan om die toekomst werkelijkheid te maken. Lees het gehele artikel op de website. 

De Goudse raad heeft begin dit jaar besloten te komen tot een toekomstvisie. Juist nu er zoveel grote vraagstukken op ons afkomen en die ons raken in het dagelijkse leven (het sociaal domein, de energietransitie, prettig en leefbaar wonen, diversiteit, et cetera) is een heldere, concrete visie van belang. Het traject is in september gestart.

Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden stelt de gemeente Gouda deze toekomstvisie voor het jaar 2030 op. Een visie die moet inspireren, richting geven en tot actie aanzetten. Waar wil Gouda staan in 2030? Met welke opgaven krijgt Gouda op langere termijn te maken? Wat moet hoog op de agenda? En wat is de gewenste positie in de regio? Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de nieuwe toekomstvisie voor de zomer 2019 vaststelt.

De toekomstvisie vormt een stip op de horizon. Het is de bedoeling dat deze visie onderscheidend en richtinggevend is. Zij schetst een beeld van de opgaven en de positie van Gouda (nu en in de toekomst) en van de gewenste koers. Daarnaast zet deze visie aan tot actie. Het biedt het college en de raad een afwegingskader voor toekomstige strategische keuzes en handelen. Ten slotte heeft de visie een verbindend karakter. De inwoners, bedrijven en andere geïnteresseerden worden gevraagd om tot gemeenschappelijke ideeën te komen over bijvoorbeeld de kracht en de kwaliteiten van Gouda. Onlangs is er een toekomstatelier geweest met ruim 50 inwoners. Zij hebben met elkaar gebrainstormd en ideeën gecreëerd voor de verdere uitwerking van de toekomstvisie, namelijk de scenario’s.

Eind januari/ februari gaat de gemeente weer de stad in. Inwoners, verenigingen en maatschappelijke instellingen mogen hun mening geven over de scenario’s en keuzes aangeven. Dit gebeurt onder meer via een enquête en op plekken waar inwoners zijn, zoals scholen, de markt, verzorgingshuizen, moskeeën en kerken, sportverenigingen en bibliotheek. Zo ontstaat een gemeenschappelijk beeld over de toekomstvisie.

Als je hierbij aanwezig wilt zijn, kun je de site over de Toekomstvisie Gouda in de gaten houden of Mieke Kars (06-44012408) benaderen. Zij neemt namens D66 Gouda deel aan de klankbordgroep. Daarnaast is ze als vicevoorzitter van deze groep regelmatig aanwezig bij de regiegroep Toekomstvisie Gouda.