Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 november 2018

D66 stelt vragen aan het college over fietsverbinding Westergouwe

Een veilige fietsverbinding tussen Westergouwe en de rest van Gouda laat al een tijd op zich wachten. De provincie heeft toegezegd dat er een vlonderbrug over de ringvaart wordt aangelegd die aansluit op de bestaande route uit Moordrecht, waardoor fietsers de drukke N207 niet meer hoeven over te steken. De aanleg van de nieuwe fietsbrug werd begin dit jaar enkele maanden uitgesteld tot teleurstelling van bewoners van Westergouwe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar kwam bij dat een kleine fietsbrug die de Texellaan met de Oost Ringdijk verbindt, wel was aangelegd, maar was afgesloten met hekken. Na verschillende signalen vanuit inwoners en de politiek zijn de hekken weggehaald en rijplaten (inmiddels vervangen door asfalt) geplaatst zodat fietsers vanaf de Texellaan toch de Oost Ringdijk konden bereiken en vanaf daar hun weg richting Gouda konden vervolgen door flink om te fietsen via de Eurotonde (blauwe route op het kaartje).

In de praktijk wordt deze route weinig gebruikt. De meesten kiezen ervoor om aan de linkerkant van de N207 tegen het verkeer in te fietsen op een smalle fietsstrook, of de N207 over te steken. (oranje lijn op het kaartje)
Volgens de toezegging van de Provincie Zuid Holland zou eind oktober 2018 een nieuw fietspad worden opgeleverd, waardoor minder omgefietst hoeft te worden en de verkeersveiligheid voor iedereen wordt vergroot (de gele lijn op de kaart). Eind februari 2019 zou het laatste deel van het fietspad tussen de Oost Ringdijk in combinatie met de vlonderbrug worden opgeleverd (de rode lijn op de kaart).

Tijdens werkzaamheden aan het deel van de Ringdijk (oplevering eind februari 2019) ontstond een scheur in de dijk. De werkzaamheden ter plekke werden stilgelegd en er werd een onderzoek gestart.

 

 

 

 

 

 

Inmiddels is het bijna eind november en de werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad tussen de Eurotonde en de brug aan de Texellaan zijn nog steeds niet gestart. De Provincie geeft aan dat dit veroorzaakt wordt door de dijkproblemen, maar voor het toegezegde stuk fietspad spelen die geen rol.

 

 

 

 

 

 

Daarom heb ik namens D66 Artikel 38 vragen aan het college gesteld. Voor D66 blijft de fietsveiligheid en -bereikbaarheid van Westergouwe een speerpunt. Ik zal dit de komende tijd dan ook nauwlettend volgen.

Bram Talman