Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 oktober 2018

D66 Gouda pleit voor meer cultuurambitie bij provincie Zuid-Holland

In maart zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten. Daarvoor is vanuit D66 Zuid-Holland een concept verkiezingsprogramma tot stand gebracht. Vanuit D66 Gouda is een wijzigingsvoorstel (amendement) ingediend om het programma aan te passen.

Initiatiefnemer Thierry van Vugt: “Het concept verkiezingsprogramma is ambitieus waar het gaat om economisch vestigingsklimaat en het zorgen dat Zuid-Holland toonaangevende, innovatieve bedrijven en kenniswerkers huisvest. Cultuur wordt in het programma neergezet als een essentiële schakel daarin, maar het wordt verder niet concreet hoe D66 hier daadwerkelijk op in wil zetten. Zuid-Holland investeert slechts 4 euro per inwoner aan cultuur. Daarmee zijn we triest genoeg hekkensluiter. Andere provincies investeren significant meer dan onze provincie, oplopend tot liefst 35 euro per inwoner in Friesland en Limburg. Dat moet echt anders. Zuid-Holland moet een inhaalslag maken door op basis van een gericht investeringsplan kunst en cultuur weer op de kaart te zetten in onze provincie. Dit is D66 als cultuurpartij ook aan haar stand verplicht.” Het voorstel zal worden behandeld tijdens het regiocongres van D66 Zuid-Holland, dat op 10 november plaats vindt.  De tekst van het amendement is te vinden in de bijlage.

 

Amendement cultureel vestigingsklimaat VP PS2019