Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 oktober 2018

Discussiewandeling 3 november 2018

We noemden het reeds in de Nieuwsbrief: zaterdag 3 november discussiëren we al wandelend door de Goudse natuur over politieke items aan de hand van vraagstellingen. Hoe zien we de toekomst voor Gouda, voor Europa, voor de wereld? Hoe willen we leven, wat vinden we belangrijk en hoe lossen we problemen op? Er is zoveel om het met elkaar over te hebben.

Samen wandelen levert al gauw goede gesprekken op. Daarom gaan we 3 november samen op stap.

Voor wie?: voor alle D66’ers en hun vrienden, kennissen: voor iedereen die geïnteresseerd is.

Waar?: we verzamelen bij het sluisje achter het Coornhert gymnasium.

Hoe laat?: we vertrekken om 14.00 uur (graag een kwartier van tevoren aanwezig) en zijn terug om 15.30 uur.

Aanmelden: info@d66gouda.nl

Kosten: geen; een vrijwillige bijdrage t.b.v. campagneactiviteiten is welkom.

Voor de extra inspanningen die we willen doen om ons geluid te laten horen en ons gezicht te laten zien in de stad kunnen we extra middelen goed gebruiken. Niet alleen in de vorm van deelname aan activiteiten maar ook door giften voor bijvoorbeeld huur of de aanschaf van promotiemateriaal, deelname aan activiteiten als Roze Zaterdag en het afhuren van zaaltjes voor themabijeenkomsten.

Wilt u D66 sponsoren dan is een bijdrage van harte welkom op de bankrekening van de afdeling:

NL64 RABO 0143 9130 50 ten name van D66 Gouda

N.B. D66 heeft de ANBI-status, iedere gift aan D66 kunt u opvoeren in uw fiscale aangifte.