Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 oktober 2018

Afval scheiden loont                                  maar niet zo!

Gisteravond heeft de gemeenteraad gesproken over Afval Scheiden Loont(ASL). Op 1 januari zijn we gestart met het veranderen van de afvalverwerking in Gouda. Dat was hard nodig (zie de staafgrafiek), aangezien we met zijn allen nog veel te veel afval als restafval weggooiden.

Goede beleidsresultaten, dalende afvalheffing in 2019 voor velen!

De beleidsresultaten zijn extreem goed. De totale hoeveelheid afval die we met zijn allen weggooien is gedaald met 10%. Daarnaast blijkt dat we bijna 50% minder restafval produceren en veel, heel veel meer groenafval en plastic afval gescheiden aanbieden (voor meer informatie lees het memo van het college). Dat is goed voor het milieu EN goed voor uw portemonnee. Het goed scheiden van uw afval levert u al snel € 80 tot € 100 Euro korting per jaar op uw afvalheffing op.

De discussie tussen voorscheiden en nascheiden: man beats machine

Het succes van ASL maakt deze discussie voor de nabije toekomst onzinnig. In de grote steden (Amsterdam, Den Haag en Rotterdam) wordt nu gewerkt aan installaties die het huishoudelijk afval scheiden nadat het is ingezameld (nascheiden). Die installaties kunnen ten hoogste 10% van het plastic en drinkverpakkingen uit het huisvuil filteren. Voorscheiden (wat we nu in Gouda doen) is dan natuurlijk vele malen goedkoper en beter. We hoeven niet te investeren in nieuwe installaties én we halen 400% meer verpakkingen, metalen en plastic uit het restafval.

Toch zijn we nog niet tevreden

Over naar het tweede plaatje, als je dat plaatje ziet, is het niet gek dat het college en de gemeenteraad nog niet tevreden zijn. Er zijn in Gouda 20 “afval hotspots” waar het inzamelen van afval op diverse manieren nog niet lekker loopt. De raad heeft aanvullend op de suggesties die het college in het memo noemt, diverse ideeën aangedragen. D66 heeft hierbij langs drie lijnen ideeën geopperd: a) de gebruiksvriendelijkheid, de uitstraling  en beschikbaarheid van containers voor alle Gouwenaars, b) betere communicatie op veelheid van terreinen en c) bovenregionale samenwerking om volume te creëren om de problemen in de afvalketen blijvend in Den Haag onder de aandacht te brengen.

We zijn op het juiste pad, maar zijn er nog niet

In de huidige tijdsgeest is Afval Scheiden Loont een voorbeeld van een beweging waarin er spanning bestaat tussen het faciliteren van het individuele gemak, versus een gezamenlijke inspanning die beter is voor ons allemaal. Die spanning impliceert dat we nog wel even bezig zullen zijn met het verbeteren van menselijk gedrag en tekortkomingen in het systeem. Ik put moed uit de beleidsresultaten en voel me verbonden met al die Gouwenaars die kiezen voor ons allemaal. We zijn aan de winnende hand!

 

Egbert Jan Kuijlaars