Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 september 2018

D66 stemt in met het voorbereidingsbesluit Turfmarktkerk

Gisteravond heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen ten aanzien van het perceel waarop nu de Turfmarktkerk staat (zie foto). Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. De consequentie daarvan is dat in de tussentijd geen (omgevings)vergunningen mogen worden verleend voor bouwplannen, ook al passen die binnen het huidige bestemmingsplan.

D66 heeft ingestemd met het voorbereidingsbesluit. Door dit besluit te nemen, voorkomen we als gemeente dat er een bouwplan ingediend kan worden dat, naar onze mening veel te omvangrijk is voor deze locatie. Het plan doet geen recht aan onze cultuurhistorische binnenstad. Nu vast is komen te staan dat de kerk gesloopt moet worden, is het wenselijk het bouwvolume terug te brengen.

Daarnaast biedt de pauze in de huidige ontwikkeling die ontstaat als gevolg van dit voorbereidingsbesluit de mogelijkheid om de oververhitte gemoederen in de buurt rondom dit project tot rust te laten komen en in gezamenlijkheid te bezien welke ontwikkelingen wenselijk zijn.

De raad heeft intensief van gedachten gewisseld over dit besluit. Er was binnen de raad een grote meerderheid die vindt dat de huidige planontwikkeling, waarbij de grenzen van het huidige bestemmingsplan worden opgezocht, niet wenselijk is. Tegelijkertijd bestond er verschil van mening over de vraag waarom we dit instrument op dit moment en met de huidige, soms onzekere informatie moesten nemen. De argumenten die hiertoe werden aangedragen, wogen voor D66 niet op tegen het belang van het beschermen van onze cultuurhistorische binnenstad.

Het college gaat nu in gezamenlijkheid met de ontwikkelaar en de buurt aan een nieuw bestemmingsplan werken. D66 heeft erop aangedrongen dat, indien de huidige ontwikkelaar dat wenst, het college verkent of een opt-out mogelijkheid kan worden gecreëerd. De lange voorgeschiedenis en de inschatting van het bedrag aan planschade rechtvaardigt naar onze mening dat alle mogelijke scenario’s worden verkend.

 

Egbert Jan Kuijlaars