Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 september 2018

bericht van Evert Bobeldijk, fractievoorzitter

Beste Leden,

Na een best verdiende rust in de zomervakantie is voor de fractie het nieuwe politieke seizoen alweer even begonnen. De fractie is er klaar voor: werkafspraken zijn gemaakt, de taken zijn verdeeld en de eerste raadsagenda’s zijn bekend.

De komende periode komt er een groot aantal onderwerpen langs in de raad, waarbij de nieuwe vorm van raadsbrede samenwerking en de eerste begroting van het nieuwe college wellicht de meest spannende zijn.

De vergaderavond van de raad is altijd op woensdagavond (en vaak ook op maandag trouwens). Op dinsdagavond vergadert de fractie om de raadsvergadering voor te bereiden en alle lopende zaken te bespreken. Fractievergaderingen zijn in principe openbaar, de fractie vindt het fijn als leden zich betrokken voelen bij hun werkzaamheden. Als jullie een vergadering willen bijwonen is het handig je tevoren bij mij te melden. Ik kan je dan een agenda voor de vergadering toesturen, of in uitzonderlijke gevallen aangeven dat een gedeelte van de bijeenkomst niet openbaar is.

Natuurlijk zijn de raadsvergaderingen op woensdag altijd openbaar. Ook daar zien we jullie graag op de publieke tribune.

Een belangrijk deel van de activiteiten van D66 in Gouda vindt buiten het Huis van de Stad plaats. We proberen met zijn allen zichtbaar te zijn in de stad en op veel uitnodigingen van allerlei organisaties in te gaan. We zullen de komende tijd pogen om zoveel mogelijk in de agenda op deze site aan te geven welke activiteiten er plaatsvinden, en aan welke activiteiten de fractie deelneemt.

Daarnaast voeren we natuurlijk permanent campagne in de stad. Niet alleen zijn er komend jaar diverse verkiezingen, waaraan D66 deelneemt, ook voor onze eigen verkiezingen in 2022 is het belangrijk om de hele periode zichtbaar te zijn. We zijn niet zo’n partij die een paar weken voor de gemeenteraadsverkiezingen ineens allerlei activiteiten in de stad gaat ontplooien….

De eerstkomende campagne-activiteit is een bezoek aan een aantal locaties waar burendag wordt gevierd in Gouda. Met de bakfiets brengen we iets lekkers langs om deze dag in een flink aantal buurten extra feestelijk te maken. Leden die zin hebben om mee te fietsen, kunnen zich melden bij: info@d66gouda.nl

Tot ziens in de stad, of in het Huis van de Stad!

Namens de fractie,

Evert Bobeldijk