Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 juli 2018

Bespreking begroting coalitieakkoord

Gisteravond vond de bespreking van de begroting van het coalitieakkoord plaats. Onze fractievoorzitter Evert Bobeldijk nam de gelegenheid om toe te lichten wat voor D66 het belangrijkste is in deze begroting en wat de doelen zijn voor de komende 4 jaar. Een ambitieus plan met een focus op meer groen, gezonde financiën en een positieve samenwerking met andere partijen in de raad. Hieronder kunt u Evert’s spreektekst lezen.

 

 

“Voorzitter,

Gezien de beperkte tijd die we hebben om het voorliggende stuk te bespreken, beperk ik me tot hoofdlijnen. Enkele weken geleden vertelde mijn voorganger vanaf deze plek dat hij trots was op het gesloten coalitieakkoord. Vandaag bespreken we de financiële kaders en de doorrekening van ons akkoord. Ook de doorrekening geeft ons reden om trots te zijn.

De  beleidsdoelstellingen en investeringen uit het akkoord vragen om een strak financieel kader. Ook dat vinden wij terug in het coalitieakkoord. De gouden driehoek van positieve exploitatie, gezond weerstandsvermogen en een dalend schuldenplafond geven ons vertrouwen in de toekomst. Zeker omdat we, net als in de vorige periode, hebben afgesproken dat incidentele meevallers ten goede zullen komen aan de algemene reserve. We vertrouwen erop dat we daarmee het ingezette beleid, gericht op het in toom houden van onze schuldpositie, in stand kunnen houden.

Gouda staat voor een aantal flinke opgaven op het gebied van klimaat, bodemdaling, vergroening, woningbouw en reorganisaties. Het Coalitieakkoord geeft een richting aan om deze uitdagingen aan te pakken, de doorrekening laat zien dat we die uitdagingen ook op een verantwoorde wijze aangaan. Gouda investeert fors, maar houdt het huishoudboekje nauwlettend in de gaten.

D66 is vooral blij met de extra investeringen in duurzaamheid. In totaal ruim 8 miljoen euro in de komende vier jaar. Heel belangrijk voor Gouda, als we onze stad toekomst- en klimaatbestendig willen maken. De fractie van D66 wil over vier jaar zien dat er ruimte is gemaakt voor extra groen en water en dat de stad door deze investeringen koeler is tijdens hete zomers en droger na clusterbuien. En we zien graag dat de lucht voor onze inwoners gezonder is geworden.

Voorzitter, de fractie van D66 ziet uit naar samenwerking met dit college en met de overige partijen in deze raad. Op basis van de voorliggende kaders hebben we alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking in de komende vier jaar. Ik reken op die samenwerking zowel bij mee- als bij tegenvallers.

Dank u wel.”