Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 juli 2018

Portefeuilleverdeling 2018 – 2022

Op zondag 1 juli is de fractie van D66 bij elkaar geweest om de portefeuilles te verdelen voor de komende raadsperiode. Voor alle onderwerpen is een eerste en een tweede woordvoerder aangewezen. De tweede woordvoerder is niet alleen de vervanger als de eerste vrouw of man verhinderd is, de bedoeling is dat er duo’s gevormd worden per portefeuille die elkaars dossier goed kennen en elkaars sparringpartner kunnen zijn.

We hebben het idee dat er een goede, evenwichtige verdeling is gevonden, waarbij alle onderwerpen die belangrijk zijn voor de stad gedegen aandacht zullen krijgen. Voor contact over een der onderwerpen kan het best een mail gestuurd worden naar het desbetreffend raadslid. De mailadressen zijn:

Evert Bobeldijk:                evert.bobeldijk@gouda.nl

Mieke Kars:                        mieke.kars@gouda.nl

Egbert Jan Kuijlaars:       egbertjan.kuijlaars@gouda.nl

Zouhair Saddiki:               zouhair.saddiki@gouda.nl

Bram Talman:                    bram.talman@gouda.nl

 

Portefeuille / thema 1e aanspreekpunt 2e aanspreekpunt
Algemene politieke lijn / bestuurlijke aangelegenheden Evert Bobeldijk Mieke Kars
Financiën Egbert Jan Kuijlaars Evert Bobeldijk
Economie Evert Bobeldijk Mieke Kars
Ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen) Bram Talman Egbert Jan Kuijlaars
Stedelijk beheer (afval; riool en onderhoud openbare ruimte) Egbert Jan Kuijlaars Bram Talman
Mobiliteit Evert Bobeldijk Zouhair Saddiki
Burgerparticipatie & initiatieven Zouhair Saddiki Mieke Kars
Onderwijs Zouhair Saddiki Bram Talman
Jeugd Bram Talman Zouhair Saddiki
Veiligheid Egbert Jan Kuijlaars Zouhair Saddiki
Cultuur, stadsmarketing & toerisme (incl. Gouda750) Zouhair Saddiki Evert Bobeldijk
Zorg & Welzijn (WMO, jeugdzorg, passend onderwijs) Egbert Jan Kuijlaars

 

Mieke Kars
Sport Zouhair Saddiki Egbert Jan Kuijlaars
Klimaatadaptatie (energie, groen, water en bodemdaling) Mieke Kars Bram (Zouhair als raadslid)
Werk & Inkomen (incl. Promen, reorganisatie SD) Evert Bobeldijk Egbert Jan Kuijlaars
Account regionale samenwerking Mieke Kars Evert Bobeldijk
Integratie Bram Talman Zouhair Saddiki
Omgevingsvisie Mieke Kars Bram Talman
Toekomstvisie Stad Mieke Kars Egbert Jan Kuijlaars