Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 april 2018

Coalitievorming in Gouda gaat nieuwe fase in

D66 en ChristenUnie nodigen PvdA, CDA en GroenLinks uit voor onderhandelingen

De afgelopen twee weken hebben de informateurs Alexander Rinnooy Kan (D66) en Heleen van den Berg (ChristenUnie) de balans opgemaakt van de situatie die na de verkiezingen van 21 maart in de Goudse raad is ontstaan. Op basis van het rapport van de informateurs zullen de twee grootste partijen van de raad, D66 en ChristenUnie, ook het voortouw nemen bij de daadwerkelijke coalitiebesprekingen. Er is een uitnodiging verstuurd aan PvdA, CDA en GroenLinks om, in lijn  met het advies, te starten met onderhandelen.

Woensdag 21 maart jl. waren de gemeenteraadsverkiezingen. Bij die verkiezingen haalden maar liefst vijf partijen vier raadszetels, reden voor de lijsttrekkers Thierry van Vugt (D66) en Theo Krins (ChristenUnie) om te besluiten tot een gezamenlijke aanpak van het traject  om een nieuwe coalitie te vormen.

In het vandaag gepresenteerde rapport van de informateurs wordt geadviseerd om het vervolg van de coalitiebesprekingen te voeren met vijf partijen, die samen een smalle, maar stabiele, meerderheid in de raad vertegenwoordigen. Naast D66 en ChristenUnie bestaat het beoogde college uit PvdA, CDA en GroenLinks.

Thierry van Vugt:  “Het rapport van de informateurs is helder en biedt perspectief voor een stabiel en volwaardig stadsbestuur. In navolging van het advies hebben we de partijen uitgenodigd voor onderhandelingen. Het eerste dat we zullen bespreken is de aanpak van die onderhandelingen, inclusief de zaken die tijdens de informatie aan de orde zijn gekomen, zoals de bredere betrokkenheid van de gemeenteraad en de stad”.

Theo Krins: “Er is in korte tijd een gedegen verkenning uitgevoerd door de informateurs en de voorgestelde coalitie heeft onze volledige instemming. Het was ook onze voorkeursvariant die we hebben ingebracht bij de informateurs. De afgelopen anderhalf jaar hebben we prima met deze partijen kunnen samenwerken en we hechten aan continuïteit van het bestuur.”

Thierry van Vugt Lijsttrekker D66 thierry.vanvugt@gouda.nl
Theo Krins Lijsttrekker ChristenUnie theo.krins@gouda.nl