Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 maart 2018

Bijzonder kansen komen zelden goed getimed

Je krijgt de kans om benoemd te worden tot wethouder in Waddinxveen, een eervolle functie in een gemeente waar al je voorouders geworteld zijn en je wordt herkozen in je eigen stad. Wat doe je dan? Je wil je partijgenoten uit de buurgemeente steunen, maar je wil ook door om je nog vier jaar in te zetten voor je eigen stad. Geen makkelijke keuze en het liefst doe ik het allebei. Dat is natuurlijk geen optie. Je kunt dat qua tijd niet combineren, maar het zou ook tot belangenverstrengeling kunnen leiden, of minstens de schijn ervan.
Het is een moeilijke beslissing geweest. In Gouda staat er echter een robuust, stevig D66 team klaar en dat heeft voor mij de doorslag gegeven om de kandidering voor het wethouderschap in Waddinxveen te aanvaarden.
In Waddinxveen is men voortvarend aan het formeren en ze hebben de overtuiging dat er spoedig een coalitieakkoord zal liggen. Zover is het echter nog niet en ik zal mij totdat dit een daadwerkelijk feit is, gewoon vol inzetten voor de raad in Gouda.
Deze afweging is in overleg met onze fractievoorzitter, Thierry van Vugt, gemaakt. Ik dank iedereen voor het vertrouwen in mij en ik hoop dat u begrip heeft voor mijn afweging hierin.

-Hannie van der Wal