Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 maart 2018

Bijdrage D66 – duidingsdebat gemeenteraadsverkiezingen 2018

Voorzitter,

Vanavond treffen we elkaar om te reflecteren op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag. Het is goed dat met elkaar, in openbaarheid, te doen. Mijn felicitaties gaan uiteraard uit aan de winnaars van woensdag!

Voorzitter,

De verkiezingen hebben naar mijn oordeel in Gouda voor verbinding gezorgd. Niet alleen doordat de Russische beer de campagnevoerders allemaal even hard geselde, maar ook doordat het politieke landschap in onze stad sinds 21 maart dichter bij elkaar ligt dan ooit.

D66 houdt een dubbel gevoel over aan deze verkiezingen:

  • We zijn ook dit keer de grootste partij van Gouda. 11,7% van de kiezers, goed voor 3.784 stemmen, stelden vertrouwen in een Optimistisch Gouda. Daar zijn we blij mee.
  • Maar D66 verliest ook. We raken 2 van onze 6 raadszetels kwijt, en dat doet natuurlijk pijn.

De verkiezingsuitslag in Gouda is uniek in meerdere opzichten:

  • Liefst vijf partijen haalden vier zetels en staan in zetelaantal op gelijke voet. De afstand met de drie partijen met drie zetels is ook relatief klein.
  • Er is geen sprake van versnippering in Gouda. Het aantal partijen in de raad blijft gelijk; er komen geen nieuwe fracties bij.
  • Evenmin is er een grote opmars van lokale partijen in Gouda, hoewel GBG en Gouda’s 50+-partij een zetel winnen.

Voorzitter,

Dan een blik op het proces voor coalitievorming.

D66 past gezien de verkiezingsuitslag bescheidenheid. We zijn weliswaar de grootste partij, maar steken niet ‘met kop en schouders’ boven de andere partijen uit. Die vlakke uitslag biedt ook kansen. Kansen om op voet van gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid samen te werken en daarmee een stabiel stadsbestuur te vormen.

D66 en de ChristenUnie willen als grootste raadsfracties het voortouw nemen in de coalitievorming door in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid nemen voor het informatietraject. Hiermee streven we naar breed draagvlak, slaan we een brug tussen stromingen binnen deze raad, en doen we recht aan de diversiteit van de verkiezingsuitslag. We beogen te starten met een verkennende ronde, onder begeleiding van een informateurs-duo. Daarbij ligt de focus primair op inhoud en daarnaast op welke ideeën partijen hebben bij mogelijke coalities.

Voorzitter,

Ik sluit af met een woord van dank aan het ambtelijk apparaat. De opgestelde strategische verkenning biedt goede input voor de coalitievorming, en is bovenal informatief voor de gehele gemeenteraad en de stad in relatie tot de stevige opgaven die er komende tijd liggen. Met die opgaven moeten wij zo snel mogelijk weer aan de slag voorzitter, hetgeen vraagt om een snelle, maar bovenal zorgvuldige coalitievorming.

Dank u.