Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 maart 2018

Gouda, stad van… cultuur

Gouda is een stad waar het goed wonen, werken en recreëren is. Onze stad staat niet voor niets vijfde op de ranglijst van meest aantrekkelijke woonsteden van Nederland. Dat is onder andere te danken aan de cultuurvoorzieningen die onze stad heeft, en natuurlijk aan de prachtige cultuurhistorische binnenstad. Daar werd Gouda de afgelopen tijd ook voor beloond: beste binnenstad, beste bibliotheek, beste (en meest gastvrije) theater. Deze voorzieningen zijn in de ogen van D66 cruciaal voor de aantrekkingskracht van Gouda. Ons vestigingsklimaat voor inwoners, en ook bedrijven, wordt voor een groot deel bepaald door dit soort voorzieningen en toonaangevende evenementen. En onze culturele voorzieningen zorgen ook nog eens voor flinke aantallen bezoekers aan onze stad; uit de regio en ver daarbuiten.

Afgelopen jaren is ingezet op vergroting van cultureel ondernemerschap. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen: De partners in de Chocoladefabriek, waaronder de bibliotheek, halen jaarlijks bijna een half miljoen bezoekers binnen (let wel: Gouda telt ‘slechts’ zo’n 72.000 inwoners). De schouwburg zet met Cinema Gouda in op het vergroten van haar publiekinkomsten. Museum Gouda heeft in een afgelopen paar jaar haar bezoekersaantal met ruim een derde zien toenemen, en haar eigen inkomsten zien verdubbelen. De bezuinigingen op de gemeentelijke subsidies aan de culturele instellingen zijn aanzienlijk geweest afgelopen tijd. Over de periode 2012-2016 daalden de subsidies aan Museum Gouda, Bibliotheek, Schouwburg, Cultuurhuis Garenspinnerij en het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland met gemiddeld ruim een kwart (28%). Buiten de subsidies aan genoemde culturele instellingen zijn de subsidiemogelijkheden nog maar beperkt. Organisaties met initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, kunnen in principe alleen nog maar terecht bij de GoudApot voor maatschappelijke initiatieven.

D66 vindt cultuur belangrijk. We zijn dan ook blij dat er afgelopen bestuursperiode een nieuwe cultuurnota is opgesteld, waaraan nieuwe (iets betere) financiële kaders zijn verbonden. D66 wil dat er komende jaren niet verder wordt bezuinigd op cultuur. Kunst en cultuur dragen bij aan de zelfontplooiing van mensen. Ze verrijken onze samenleving. D66 vindt het belangrijk dat het cultuuraanbod in Gouda op niveau blijft. Daarbij moet het aanbod inhoudelijk breed en divers zijn, en toegankelijk voor alle Gouwenaren. Ook voor mensen met een kleinere beurs. D66 is bereid daarin te investeren, ook vanuit publieke middelen. Verdere samenwerking tussen cultuurorganisaties en uitbreiding van het ondernemerschap juichen we toe. Zo zijn er inmiddels prestatieafspraken met de ‘C4’ (Schouwburg, Bibliotheek, Cultuurhuis en Museum Gouda). Dat betekent niet dat kunst en cultuur kostendekkend hoeven te zijn. Cultuur mag wat D66 betreft ook publiek geld kosten. De waarde die het vertegenwoordigt voor onze samenleving legitimeert dat. D66 streeft naar een vitaal cultureel landschap in Gouda, ook breder dan de ‘C4’. Met aandacht voor cultuureducatie (bijv. Brede School) en activiteiten, en aansprekende evenementen voor jong en oud. En met organisaties en instellingen die ook hun steentje bijdragen rond de viering van Gouda 750 jaar in komende jaren. We hopen dat ook het bedrijfsleven haar aandeel hierin neemt, door bij te dragen aan het erfgoedfonds ‘Fonds 1272’.

Met een kwart miljoen euro aan subsidiemogelijkheden op jaarbasis, heeft GoudApot een belangrijke rol in het mede mogelijk maken van kunst- en cultuurinitiatieven in onze stad. Afgelopen tijd is ook aantoonbaar in dit soort activiteiten geïnvesteerd, maar er zijn nog steeds kritische geluiden. D66 vertrouwt op GoudApot en de kracht van inwoners om juiste afwegingen te maken over subsidietoekenningen. Wel willen we meer aandacht voor initiatieven op het vlak van kunst en cultuur, in het bijzonder ook gericht op jongeren. D66 is er geen voorstander van om de regie over (delen van) middelen voor initiatieven terug te halen naar wijkteams of de gemeente (o.a. ‘Goed voor Gouda’-regeling).