Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 februari 2018

Ieder een eigen visie op integratie

Hoe verschillend een visie over integratie geïnterpreteerd kan worden, bleek tijdens het debat over de nota “Samen Gouda”.
D66 Gouda kan het gedachtegoed van nota ondersteunen. Het is belangrijk dat men op respectvolle wijze met elkaar in gesprek gaat en men elkaar de ruimte moet geven om anders te kunnen zijn. Dat integratie soms moeizaam verloopt, is een verlies voor onze samenleving. Toch konden wij niet instemmen met deze nota.
De nota was onvoldoende uitgewerkt en dat leverde veel onduidelijkheid op. Wij vonden de nota te eenzijdig gericht op integratieproblemen bij nieuwkomers. Ook voor andere groepen is niet altijd vanzelfsprekend dat ze de zelfde kansen krijgen om mee te doen in onze samenleving.
Wij zijn van mening dat discriminatie of gebrek aan acceptatie van anders zijn een belangrijke factor kunnen zijn bij het verhinderen van zowel integratie als participatie. In de nota werd slechts verwezen naar de nota “zet een streep door discriminatie”, dat vinden wij niet genoeg.
Ook vindt D66 het niet verstandig om beleid te intensiveren zonder dat er een grondige analyse aan vooraf gegaan is.
De integratievisie komt pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart opnieuw op de agenda. D66 heeft gevraagd om dat toe doen met een aangepaste versie in twee delen, een brede visie gericht op inclusie en separaat een actieplan op grond van degelijke analyses.

Thema

Zorg en welzijn

Gouda is een plek die veilig en prettig is voor iedereen die meer moeite heeft om zelfstandig mee te komen. Er is zorg voor alle generaties, voor elke levensfase. Een efficiënte inzet van zorg is wel nodig, aangezien het aanbod van zorg niet onuitputtelijk kan zijn. Maatwerk is de spil waar het hier om draait!

D66 Gouda heeft daarbij de volgende speerpunten:
> De zorgvraag staat centraal: regie over de zorg ligt zoveel mogelijk bij de cliënt. De zorg vindt zo dicht mogelijk bij de thuissituatie plaats, gesteund
door stevige sociale teams
> De gemeente verzamelt metagegevens over de zorgvraag in Gouda door de jaren heen
> We verbinden ons met zorgaanbieders die voor de lange termijn samen willen werken aan de kwaliteit en kostenbeheersing van de zorg
> We kopen populatiegebonden in bij een beperkt aantal aanbieders

Lees meer