Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 januari 2018

Gesprek met Gwyn van der Giessen, kandidaat raadslid

In dit interview spreekt Gwyn zeer bevlogen over volgens haar onontkoombare economische veranderingen in de nabije toekomst. Paradoxen, tegenstrijdigheden die mogelijkheden zijn, staan in al die ontwikkelingen centraal. In de woorden van Gwyn: “Het gaat niet om of – of, maar om en – en. In de paradox zit de dynamiek en de ruimte om oplossingen te zoeken. De paradox genereert energie.” Deze energie, dit zoeken naar de dynamiek van waaruit je met elkaar kunt kijken naar wat nu mogelijk is, spreekt Gwyn zo aan in D66. Het gaat daarbij niet om het sluiten van compromissen, maar om het zoeken naar een creatieve overstijgende oplossing, waarin alle waarden en normen bestaansrecht houden en waarna je keuzes kunt maken. ‘Niet naast elkaar, maar na elkaar.’ Gwyn ervaart haar politieke interesse als een sterke drive om mensen tot elkaar te brengen en ondernemerschap, groen en historisch besef te stimuleren. Woorden zijn daarbij een middel om te zoeken naar de dieperliggende waarden en normen.

Exploitatie en exploratie
De ideeën van Thomas Rau over de nieuwe economie intrigeren Gwyn in bijzondere mate. Deze ideeën betekenen een omkering van de economie, waarvoor niet de gebruiker maar de producent betaalt. De consument koopt namelijk geen voorwerp maar het gebruik: geen lamp, maar licht; geen meubels, maar zitcomfort. Op die manier wordt de producent gedwongen zo duurzaam mogelijk te produceren. Zie voor meer informatie een aflevering van Tegenlicht.
Gwyn benadrukt dat de nieuwe ontwikkelingen de politiek uitdagen het nieuwe te stimuleren zonder het oude weg te gooien en kritisch naar wetten en regels te kijken en zich de vraag te stellen wat nog functioneel is en wat niet. Verandering is volgens haar een organische beweging, waar ook weer een paradox in schuilgaat, namelijk evolutionair – revolutionair.
In de ontwikkeling naar de economie van de toekomst is het belangrijk inwoners een stem te geven en burgerinitiatieven te stimuleren en te faciliteren. Daarnaast zijn de netwerken volgens Gwyn erg belangrijk: “Economische, maatschappelijke en politieke belangen zullen we moeten combineren.”  Als voorbeeld waarin dat gebeurd is, noemt ze de Chocoladefabriek. Kracht en kennis kun je daarin benutten, wat je ook ziet in ‘Cheese Valley’, waarmee Gouda internationaal denkt en lokaal groeit.

Robotisering
Op alle terreinen gaat robotisering een rol spelen, waardoor veel banen zullen verdwijnen. Er komt wel nieuw werk, maar niet genoeg voor iedereen. Gwyn prefereert in die situatie het basisloon boven een uitkering. De paradox mens – automatisering ziet ze als een grote uitdaging en het is volgens haar hard nodig heel alert te zijn op het proces van robotisering, omdat het zover kan gaan dat het de mens overbodig maakt. De vraag naar de keuzes die je daarin maakt, is essentieel. Met andere woorden: ‘hoe ver laat je het komen, waar stimuleer je en waar rem je af?’ Vragen die al door Isaac Asimov in zijn verhalenbundel Ik, Robot werden opgeroepen.
De nieuwe vormen van vrije economie, zoals Airbnb en Uber roepen ook vragen op, omdat er ook een nadeel aan zit  zoals wie er betaalt voor de toename van de druk op de kwaliteit. Gwyn is een voorstander van het gebruiken van onbenut kapitaal maar wijst erop dat je de vraag wie voor wat betaalt, houdt.

Film en muziek
Gwyn houdt erg van muziek. Je ziet haar vaak met haar viool op de rug, onderweg naar haar muziekgroepje. Muziek is voor haar leven. Ook in de muziek ontstaat de dynamiek voor nieuwe energie. Muziek verbindt mensen en landen. Gwyn heeft een voorkeur voor volksmuziek: “Deze muziek komt uit het hart en roept vaak een romantisch dramatische sfeer op, ze is spontaan, creatief, echt; ze gaat diep. In de muziek komt alles samen.”
De film Star Trek is een van haar favoriete films en past bij haar opvatting dat we moeten openstaan voor het nieuwe. Ook in die film komen culturen bij elkaar en gaat het om het omgaan met nieuwe werelden en het zonder vooringenomenheid zoeken naar oplossingen. De leider maakt een keuze, maar iedereen heeft inspraak.

Gwyn van der Giessen, geboren in Vlaardingen, kwam door haar huwelijk in Gouda terecht. Ze studeerde communicatie vanuit haar interesse diep door te kunnen dringen in teksten en wat zij oproepen. Haar afstudeeronderzoek betrof de argumentatietheorie in politieke teksten van partijprogramma’s. Dit was het moment waarop haar politieke ambitie een echte drive werd.

In dit interview zien we hoe Gwyn zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen in onze wereld en de vragen die deze ontwikkelingen stellen aan ons allemaal, maar ook aan de politiek. Graag wil ze daarin een actieve rol spelen. Ze voelt zich zeer betrokken bij D66, een partij die volgens haar geen starre standpunten inneemt, maar zoekt naar de dynamiek om met elkaar tot creatieve oplossingen te komen.

In deze video vraagt Gwyn aandacht voor groen en veilige fietspaden.