Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 december 2017

Vlagvertoon

“Niemand echt blij met uitkomst vlaggendebat” kopte het AD van 1 december. Een buitengewoon treffende samenvatting van het debat in de Goudse gemeenteraad van afgelopen woensdagavond.

De SGP diende woensdag met het CDA, Gouda’s 50+ partij en Gemeentebelangen Gouda een voorstel in om de Nederlandse en Goudse vlag een plek te geven in de Raadszaal. D66 riep de raad op om niet in te stemmen met het voorstel. Vlaggen zijn symbolen, en die hebben een betekenis. Die betekenis kan voor eenieder verschillend zijn. Wat D66 betreft moet daar dus terughoudend mee om worden gegaan in een raadszaal die neutraliteit moet uitstralen. Bovendien zouden er meer vlaggen in aanmerking kunnen komen voor een plek in de raadszaal.

Onze oproep bleek onvoldoende gehoor te krijgen. De motie ‘Vlaggen in de Raadszaal’ werd aangenomen. Alleen D66, GroenLinks en PvdA stemden tegen. D66 diende ter vergadering in reactie op het aannemen van het voorstel een tweede vlaggenmotie in. Deze riep op om naast de Nederlandse en Goudse vlag ook een themavlag in de raadszaal te zetten, die wisselend kan worden ingevuld om belangrijke evenementen of gebeurtenissen in Gouda te memoreren of symboliseren. Voor 2018 zou dat de Goudse regenboogvlag zijn, als symbool voor diversiteit en tolerantie. Gouda organiseert in 2018 het Roze Jaar. Daarna kan bijvoorbeeld een vlag in het kader van Gouda750 een plek kunnen krijgen. Deze motie werd medeondertekend door GroenLinks, PvdA, GoudaPositief, SP en PvdD en haalde eveneens een meerderheid.

D66 heeft in aanloop naar de raadsvergadering al aangedrongen op het niet indienen van de motie. Daarbij is ook te kennen gegeven dat we bij het aannemen van de motie ook met een voorstel zouden komen. Tijdens de behandeling van het voorstel in de raad is dit ook aangegeven.

De kop van het AD slaat wat mij betreft de spijker op zijn kop. De SGP zit niet te wachten op een regenboogvlag. De ChristenUnie ook niet blijkens de blog van fractievoorzitter Theo Krins. D66 zit geheel niet te wachten op vlagvertoon in de raadszaal. Ook vandaag de dag niet.

Hieronder leest u de reactie die D66 ter vergadering heeft gegeven op de ingediende SGP/CDA/50+/GBG motie

Reactie D66 motie ‘Vlaggen in de Raadszaal’

  • Vlaggen zijn symbolen. symbolen hebben een inhoudelijke betekenis. En die betekenis of lading kan naar haar aard voor eenieder van ons of de inwoners van onze stad van een andere betekenis zijn.
  • We moeten dus voorzichtig zijn met het aanbrengen van symbolen in onze raadszaal; die in uitstraling neutraal moet zijn.
  • De vraag is ook wat plaatsing van deze vlaggen in de Raadszaal toevoegt ten opzichte van de vlaggen die reeds voor dit Huis van de Stad zijn aangebracht.
  • Indien deze raad kiest voor vlaggen in de raadszaal; is het wenselijk goed stil te staan bij de vraag welke dat moeten zijn. De Goudse vlag roept in mijn beleving het minste weerstand op. Deze Raadszaal houdt zich ten slotte primair bezig met lokale aangelegenheden die in onze stad spelen. De Nederlandse vlag roept voor sommigen al weer nationalisme op. Gouda is bovendien ook onderdeel van de jurisdictie van de provincie Zuid-Holland. Vraagt dat geen vlag? En moeten wij de waarde van vrede en samenwerking in Europa niet symboliseren door een EU-vlag? Of ons partnerschap met Solingen en Kongsberg tot uitdrukking brengen?
  • Mijn fractie ontraadt deze motie dan ook met klem. Achter de ogenschijnlijke eenvoud van het dictum schuilt een complexer debat.
  • Mocht deze raad deze motie toch aannemen, dan verzoek ik bij deze reeds om een schorsing, waarna wij, langs de lijnen van dit betoog, eveneens een vlagvoorstel zullen indienen.